Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošana pensijas ienākumiem"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax Application on Pensions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Pensijas sistēmas jautājumi vienmēr ir bijuši aktuāli sabiedrībā, jo tieši tā skar ikvienu valsts iedzīvotāju, kas pretendē uz jebkāda veida valsts pensiju - vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, apgādnieka zaudējuma pensiju un izdienas pensiju. Ekonomiskās krīzes apstākļos valdība ir spiesta konsolidēt ik vienu tautsaimniecības jomu un tā skar arī pensiju sistēmu. Pensiju sistēma tika veidota tā, lai iedzīvotāji būtu ieinteresēti domāt un rūpēties par savām vecumdienām, veicot sociālās iemaksas un palielinot to uzkrājumus pensiju fondos. Attīstoties pasaules ekonomiskajai krīzei, pensiju sistēmas darbība valstī uz laiku tika pārstrukturēta, kā arī piedzīvoja zināmas izmaiņas. Viena no šādām izmaiņām - ienākuma nodokļa piemērošana pensijām. Diplomdarba mērķis: Izanalizēt Latvijas pensiju sistēmas darbību un izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokli attiecībā pret valsts pensijām. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek definēti sekojoši uzdevumi : 1. Izvērtēt valsts pensijas būtību Latvijas Republikā un tās administrēšanas sistēmu. 2. Izpētīt Latvijas Republikas pensijas sistēmas attīstību un funkcionēšanu. 3. Izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu attiecībā uz pensijām. Par pētījuma priekšmetu tiek noteikta valsts pensija personām, kam tā pienākas saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Par pētījuma objektu: iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas procedūra pensijām. Pētījumā tiek lietotas ekonomiskās analīzes metodes, lai varētu sniegt patiesu informāciju par pensiju politiku, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un ekonomisko situāciju valstī, kā arī varētu pierādīt to ar konkrētiem skaitļiem un datiem, un statistiskās analīzes metodes (salīdzināšanas metodes), lai varētu izpētīt citu autoru viedokļus par darba tematu un izdarīt secinājumus. Pētījuma galvenais izvērtēšanas periods attiecas uz laiku no 2006. gada līdz 2010. gadam. Darbā ir iekļauti 5 attēli, 6 tabulas. Diplomdarba veidošanā ir izmantota speciālā literatūra un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informatīvie un reklāmas materiāli.
Atslēgas vārdi pensijas sistēma, iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā pension system, personal income tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 13:28:15