Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas loma kontrafaktu preču kontroles pasākumos"
Nosaukums angļu valodā "The Role of Customs in Contrafact Merchandise Control"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Lagons, VID Muitas pārvaldes nodaļas vadītājs
Recenzents A.Eglītis, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks
Anotācija Diplomdarba priekšmets ir muitas loma kontrafaktās produkcijas apkarošanas pasākumu veikšanā gan Latvijas Republikas teritorijā, gan arī pasaules mērogā. Darba mērķis ir izpētīt kontrafaktās produkcijas jēdzienu un priekšmetu, intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismus un iespējas, kā izvairīties no kontrafakcijas nokļūšanas valsts tirgū, kā arī izanalizēt muitas lomu šajos pasākumos. Darbs sastāv no piecām sadaļām. Pirmajā sadaļā ir izpētīta intelektuālā īpašuma aizsardzība starptautiskajās privāttiesībās. Otrajā sadaļā ir izpētīta viltoto preču parādīšanās vēsture. Trešā sadaļa ir veltīta problēmu, kas saistītas ar kontrafakcijas realizāciju. Ceturtajā sadaļā tika izpētīta informācija, kas palīdz atklāt kontrafakciju. Piektajā sadaļā tika aplūkoti pasākumi, kas palīdz apkarot kontrafakciju, kā arī tika izanalizētas situācijas uzlabošanas iespējas pasaules mērogā. Šīs informācijas izpēte dod priekšstatu par kontrafakcijas problēmas aktualitāti mūsdienās. Uzskatāmai pētāmā materiāla uztverei darbam pievienoti 2 attēli, 3 tabulas un 3 pielikumi. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 29 informācijas avoti. Kopējais bakalaura darba apjoms 77 lappuses.
Atslēgas vārdi kontrafakta preces,intelektuālā īpašuma aizsardzība,kontrafakcijas apkarošanas pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā counterfeit goods,intellectual property protecting,eradicating counterfeit goods
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 15:21:52