Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma pilnveidošanas projekts pakalpojuma jomā"
Nosaukums angļu valodā "Company’s development project in the service area"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Anotācija Diplomprojekts ir par uzņēmumam aktuālu tēmu- uzņēmuma pilnveidošanu. Diplomprojekta mērķis ir uzlabot uzņēmuma finansiālos rādītājus. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt finansiālās darbības analīzes veidus, principus un metodes; 2. Pielietojot finanšu analīzes metodes, veikt uzņēmuma finansiālās darbības novērtējumu un atklāt pozitīvos un negatīvos momentus uzņēmuma finansiālajā darbībā; 3. Pielietojot prognozēšanas metodes, veikt uzņēmuma darbinieku skaita prognozēšanu; 4. Analizēt uzņēmuma turpmākās attīstības iespējas; 5. Izveidot darbinieku motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projektu; 6. Jaunas struktūrvienības izveides projekts; 7. Reklāmas kampaņas izveide. Darbam ir piecas galvenās daļas- analītiskā, projektu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības un grafiskā daļa. Analītiskajā daļā tika analizēts uzņēmuma finanšu rādītāji, kā izrādījās, tad problēma ir tā, ka tie ar katru gadu pasliktinās, atklājās arī tas, ka darbinieku motivēšana ir zemā līmenī. Projektu daļā tika veidots darbinieku motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projekts, jaunas struktūrvienības izveides projekts, kā arī reklāmas kampaņas izveide uzņēmumā, lai uzlabotu uzņēmuma finansiālos rādītājus. Motivēšanas projekta izveides ietvaros tika anketēti uzņēmuma darbinieki, aptaujai tika izmatota autores veidota anketa. Anketu apkopojumā atklājās vairāki trūkumi- uzņēmuma reorganizācijas procesa rezultātā tika samazināts struktūrvienību skaits, kā arī darbiniekus skāra lielas izmaiņas, tāpēc darbinieki nejūtas droši par savu darbu, viņus neapmierina saņemtais atalgojums. Diplomprojekta nobeigumā apkopoti autores secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA „L&B” darbības pilnveidošanai. Kā nepieciešamākās izmaiņas autore iesaka veikt darbinieku motivēšanas pilnveidošanu, jauna pakalpojuma ieviešanu, kā arī reklāmas kampaņas izveidi. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 77 lpp, tajā ir 5 nodaļas. Teksts papildināts ar 43 attēliem un 44 tabulām. Darbam ir pielikumi, darba tapšanā izmantoti 30 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmuma pilnveidošana, darbinieku motivēšana, jauns pakalpojums, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā Company"š evelopment, motivation of employees, new service, advertisement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 22:41:53