Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pirmsskolas izglītības iestādes 136 vietām tehniskais projekts"
Nosaukums angļu valodā "Technical project of pre-school educational institution for 136 children"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs D.Bajāre
Recenzents L.Gaile
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Poraino keramisko būvizstrādājumu iegūšana, izmantojot alumīnija metāllūu pārstrādes sārus, un no inenierprojekta ar tēmu Pirmsskolas izglītības iestādes 136 vietām tehniskais projekts. Pētnieciskajā daļā tiek izvirzīta problēma par nepietiekamu pašmāju izejvielu resursu pielietojumu būvmateriālu raošanā. Problēmas risināšanai tika analizēti poraino keramisko būvmateriālu raošanas procesi, raošanā izmantojot pašmāju izejvielas (pamatmateriāls ir Latvijā atrodami māli), kā arī noteikta iespējamība raošanas procesā utilizēt videi un cilvēka veselībai kaitīgos alumīnija metāllūu pārstrādes sārus, kuru apjomi valstī aizvien palielinās. Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju poraino keramisko būvmateriālu raošanai, kurai izmantoti alumīnija pārstrādes sāri, atkarībā no izmantojamo izejvielu proporcijām un apdedzināšanas temperatūras. Pievienojot šos sārus karbonātus saturošiem māliem un apdedzinot tos temperatūrās, kas pārsniedz 1200C, tika iegūts jauns porains keramiskais materiāls. Variējot ar izejvielu attiecībām un apdedzināšanas temperatūru, ir konstatēta iespējamība iegūt daādas porainības un stiprības būvmateriālus. Pētījumā apskatītās temperatūras variē no 1170C līdz 1280C. apskatītās izejvielu attiecības alumīnija pārstrādes sāri pret māliem ir no 1:10 līdz 6:10. Pamainot alumīnija sāru un mālu attiecību, var iegūt materiālus ar tilpummasu no 0,5 līdz 2,4 gcm3. Apdedzinātajiem paraugiem tika analizēta poru struktūra, izmantojot dzīvsudraba porizometru un optiski-digitālo mikroskopu. Pētījuma daļā noteikts, ka alumīnija sāri veicina keramikas porizācijas procesu. Eksperimentālie dati liecina, ka pievienojot sārus, keramisko materiālu tilpummasa samazinās līdz 4,1 reizēm, lai gan tīriem māliem samazinājums ir 1,3 reizes. Inenierprojekta daļā tika projektēta pirmsskolas izglītības iestāde Radiostacijas ielā 1, Ulbrokā, Stopiu novadā, izstrādājot ēkas tehnisko projektu. Par ēkas galvenajiem elementiem izvēlētas dzelzsbetona konstrukcijas. Tehniskajā projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: pamatu pēdai, pagraba sienai, monolītā dzelzsbetona pārsegumam, kāpu balstījuma mezglam. Papildus tam tika veikts pamatu sēšanās aprēķins. Inenierprojektā ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini. Kā atsevišķas daļas projektā ir izvirzītas objekta ekonomisko rādītāju izvērtēšana un vides aizsardzības prasību apkopojums attiecīgajam objektam. Izvēloties būves siltumizolācijas materiālu, tika veikta akmens vates, ekovates un putupolistirola siltumizolācijas materiālu salīdzinājums, par ekonomiski izdevīgāko sienas siltumcaurlaicības koeficienta U=0,2 W(m2xK) nodrošināšanai nosakot putupolistirola siltumizolāciju. Inenierprojekta objekta izvēle pamatota ar sociālo problēmu risināšanu valstī. Objekta pasūtītāji prognozējami galvenokārt pašvaldības, lai gan iespējama arī šādu pasūtījumu īstenošana no jauna būvējamos ciematos, kurus finansē privātais sektors. No objekta īstenošanas galvenais labuma guvējs ir sabiedrības, īpaši jau tās attīstības ziā veselīgākā daļa jaunās ģimenes, kurām mazinās problēmsituāciju skaits attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādes atrašanu savai atvasei. Diplomprojekta sējumā ir 142 lapas, 20 tabulas un 42 attēli, papildus attēli ir pievienoti pētnieciskās daļas pielikumos uz 7 lapām. Inenierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 9 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi Porainā būvniecības keramika, atklitumu apsaimniekošana, pirmsskolas izglītības iestāde, bērnudārzs
Atslēgas vārdi angļu valodā Porous construction ceramics, waste recykling, pre-school educational institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 13:56:39