Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma „Adventus” finanšu darbības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Financial Analysis of Company “Adventus” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba Uzņēmuma Adventus Solutions finanšu darbības analīze autore ir Jeļena Meļņikova. Darbā tiek analīzeti un novērtēti finanšu rādītāji pēc vispasaules atzītām metodēm, un izdarīti secinājumi par uzņēmuma stabilitāti un attīstības perspektīvi. Darbs sastāv no trim daļām, kurām ir pakārtotas vairākas apakšnodaļas. Ievadā tiek raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts uzņēmuma Adventus Solutions finanšu stāvokļa analīzes nozīme, būtība un veidi. Radītāju sistēma, kas raksturo uzņēmuma finanšu stāvokli un uzņēmuma bilances analīze, un tā struktūra. Otrajā daļā tiek pētīta uzņēmuma SIA Adventus Solutions finanšu darbības analīze. Trešā daļā tiek apskatīta uzņēmuma Adventus Solutions maksātnespējas prognozēšana, bankrota prognozēšanas metodes, ka arī tas analīze. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarbā: 67 lapas tekts, 25 tabulas, 11 attēli, 29 formulas un 31 izmantotās literatūras avots.
Atslēgas vārdi nav
Atslēgas vārdi angļu valodā nav
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:28:33