Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Loģistikas izmaksu pilnveidošana infrastruktūras izveidošanas uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Enhancement of logistics costs in an infrastructure building company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt. P.Patļins
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Māris Priekulis Bakalaura darba tēma: Loģistikas izmaksu pilnveidošana infrastruktūras izveidošanas uzņēmumā Autors ir studējis: RTU IEVF Tālākizglītības nodaļā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba mērķis ir: izpētīt loģistikas izmaksu pilnveidošanas un optimizēšanas iespējas infrastruktūras izveides projektā Pirmajā darba daļā aprakstītas teorētiskās nostādnes par uzņēmējdarbības vidi Latvijā un Ganā, kā arī izpētīti abi zelta raktuvju infrastruktūras izveidē iesaistītie uzņēmumi. Otrajā darba daļā atrodami aprēķini un analīze par projekta būtību un visiem tā posmiem, kā arī par aprēķini par projekta izdevīgumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar pārvadājuma posmu, kuru iespējams optimizēt, kā arī par dažādām darbībām, kuras veicot infrastruktūras izveidošanas projekts būs veiksmīgs ilgtermiņā Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, nobeiguma secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 7 att., 9 tab., bibliogrāfija 25 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Loģistikas izmaksu pilnveidošana infrastruktūras izveidošanas uzņēmumā, zelts, raktuves, Gana
Atslēgas vārdi angļu valodā Enhancement of logistics costs in an infrastructure building company, gold, mining, Ghana
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 20:08:07