Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Migrācija Eiropā: procesi un problēmas"
Nosaukums angļu valodā „Migration in Europe: processes and problems”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Doc. L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts par tematu Migrācija Eiropā : Procesi un problēmas. Tiek izpētīti un izanalizēti galvenie migrācijas procesi Eiropas Savienībā un ar tiem saistītās problēmas gan no ekonomiskā, gan no sociālā aspekta. Šī mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti tādi uzdevumi kā migrācijas izpētē no teorētiskā viedokļa, izpētīt un izanalizēt ES statistikas datus par migrāciju, noskaidrot procesus, cēloņus un problēmas, kā rezultātā iedzīvotāji migrē, apkopot un izanalizēt pētijumā iegūtos datus. Darba izstrādes procesā tika izveidota aptaujas anketa, šo anketu dati tika apkopoti un izanalizēti. Anketa ir pievienota pielikumā bakalaura darbam. Darbs sastāv no divām daļām, desmit nodaļām un septiņām apakšnodaļām. Pirmajā darba daļā tiek apskatītas Migrācijas teorētiskās nostādnes, galvenie ES migrācijas procesi un to problēmas. Darba otrajā daļā tiek veikta ES migrācijas statistikas datu analīze, kā arī tiek izanalizēts pašas veidotais pētījums anketas formā. Darbs sastāv no 60 lappusēm. Darbā ir 20 attēli un 5 tabulas, 1 pielikums. Rezultātā ir izveidoti secinājumi un ieteikumi par migrācijas procesiem un problēmām, ņemot vērā teorētiskos aspektus, statistikas datu un aptaujas datu analīzi.
Atslēgas vārdi Migrācija Eiropā
Atslēgas vārdi angļu valodā Migration in Europe
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:33:35