Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas kontroles rezultātu analīze Pasta MKP 0220"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Results of Customs Control in Postal Customs Control Point 0220"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A. Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
Recenzents A. Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
Anotācija Darbā ‘’Muitas kontroles rezultātu analīze Pasta MKP 0220’’tiek pētīti dotās struktūrvienības galvenie darbības virzieni un analizēti statistikas dati, lai apskatītu kā ir mainījies darba apjoms. Par pamatu tika ņemta Pasta MKP 0220 prakses pieredze, Pasta MKP 0220 darba tehnoloģija un Pasta MKP 0220 statistikas dati. Darbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedras studente Astrīda Leitāne. Darba mērķis: iepazīties un izprast Pasta MKP darbības principus, analizēt muitas kontroles rezultātus izmantojot statistikas datus, novērot pārmaiņas, novērtēt kādi ir Pasta MKP 0220 darba apjomi, kas ir jāuzlabo vai kas ir jānovērš, kā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Pētījuma objekts – Pasta MKP darba apjoma izmaiņas . Pētījuma priekšmets –kontroles rezultātu analīze izmantojot statistikas datus. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 67 lapām, kurās ietvertas 13 tabulas, 13 attēli, 23 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 5 pielikumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek pētīta Pasta MKP darba organizācija, veicamo darbu procedūras , kontroles procedūras, muitas maksājumu piemērošana, tiek pētīts kā mainījās noformēto dokumentu skaits un cik daudz dokumetu ir nosūtīts uz padziļinātām kontrolēm. Darba otrajā nodaļā tiek pētīti pasta sūtījumu veidi un kā notiek to kontrole, cik daudz pasta sūtījumi ir atvērti pārbaudei,kā ir mainījies pasta sūtījumu skaits pēdējos gados un citas aktualitātes saistītas ar pasta sūtījumiem. Darba trešajā nodaļā tiek pētīta fiziskās muitas kontroles kārtība Pasta MKP. Bakalaura darba nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi muitas kontroles rezultavitātes uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles rezultātu analīze Pasta MKP 0220
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Results of Customs Control in Postal Customs Control Point 0220
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 12:27:05