Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošana. Tehnoloģiskais, vides un ekonomiskais novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Health care waste treatment. Technological, environmental and economical assessment"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs K.Valters
Recenzents S.Valtere
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbu veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošana. Tehnoloģiskaisun ekonomiskais novērtējums izstrādāja Ervīns Smoļins, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Vides zinātnes maģistru studiju programmas otrā kursa students. Darba izstrādes mērķi ir izstrādāt metodiku veselības aprūpes atkritumu plūsmu novērtējumam no tehniskiem un ekonomiskiem aspektiem un aprobēt to divās Latvijas slimnīcās. Darbs sastāv no darba uzdevuma, trīs anotācijām (latviešu, angļu un krievu valodā), ievada, trijām nodaļām, apakšnodaļām, secinājumu un priekšlikumu daļām, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstītas veselības aprūpes iestāžu atkritumu iedalījums, likumdošanas prasības veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jomā, citu valstu pieredze un labā prakse, veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju veidi un šajā jomā esošo modeļu apskats. Otrajā nodaļā ir aprakstīts izveidotais modelis, robežas un lietojums. Trešajā nodaļā ir veikts rezultātu apkopojums, analīze un aprobācija. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 84 lpp., 9 tabulām, 25 attēliem un izmantots81 literatūras avots. Darbā ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā health care waste mangement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2011 22:52:27