Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredītiestādes filiāles darbības ienesīguma paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Profitability improvement project for a credit institution’s branch"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekts Kredītiestādes filiāles darbības ienesīguma paaugstināšanas projekts sniedz trīs dažādus risinājumus, kā palielināt darbības ienesīgumu, kā arī pilnveidotu un attīstītu uzņēmumu no iekšienes, investējot personāla attīstībā un mārketinga aktivitātēs. Diplomprojekta mērķis ir piedāvāt risinājumus BIGBANK AS Latvijas filiāles darbības ienesīguma paaugstināšanai, lai uzlabotu organizācijas darbību un tēlu sabiedrības acīs. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, pielikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir analizēts banku sektors, AS BIGBANK, tās Latvijas filiāle, parādu analīze, kas ietver kavēto maksājumu, bezdarba un AS BIGBANK aizdevumu portfeļa analīzi, sabiedrības attieksmes pret kredītiestādēm analīze, kurā apskatīts zīmols un analizēts BIGBANK AS Latvijas filiāles tēls, darbinieku un, klientu aptaujas un izsniegto kredītu analīzes. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi, kā uzlabot BIGBANK AS Latvijas filiāles ienesīgumu ar apmācības pasākumu pilnveidošanu, motivācijas sistēmas papildināšanu un uzņēmuma tēla uzlabošanu. Tehnoloģiskajā daļā ir apskatīts jautājums par iekšējo apmācību pilnveidošanu ar jaunas programmas izstrādi un ieviešanu. Darba aizsardzības daļā ir izpētīti darba apstākļi vienas nodaļas ietvaros un konstatētas problēmas šajā jomā. Diplomprojekta nobeigumā tiek apkopoti autora secinājumi un priekšlikumi, kas saistīti ar BIGBANK AS Latvijas filiāles darbības ienesīguma paaugstināšanu. Bibliogrāfiskais saraksts satur visus darbā izmantotos literatūras un interneta avotus, kas tika izmantoti diplomprojekta izstrādes gaitā. Grafiskajā daļā ir apkopotas svarīgākās diagrammas, grafiki un shēmas. Diplomprojekta izstrādes gaitā autors secina, ka svarīgi ir nodrošināt labvēlīgu darba vidi, kas motivē darbiniekus sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus un būt ieinteresētiem tā izaugsmē. Savukārt reklāmām jābūt mērķētām noteiktu patērētāju vajadzību apmierināšanai. Darbs sastāv no 83 lapām, 21 tabulas, 31 attēla, 3 pielikumiem un izstrādē izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Projekts, kredītiestādes filiāle, ienesīgums
Atslēgas vārdi angļu valodā credit institution"s branch, project, profitability
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 11:57:11