Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kultūras un izklaides pasākumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a cultural events and entertainment company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,asist. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekta autors: Maksims Tjuļkins. (2011.) Diplomprojekta tēma: Kultūras un izklaides pasākumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Autors ir studējis: RTU IEVF ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā specializācijas virziens Mārketings un tirdzniecības ekonomika. Darba mērķis mērķis ir izanalizēt uzņēmuma darbību, saprast un izvirzīt uzņēmuma stiprās puses, kā arī atrast vājas puses. Apkopojot nepieciešamo informāciju, izvirzīt uzņēmuma problēmas un izdomāt problēmu risināšanas ceļus. Analītiskajā daļā ir aprakstīta visparēja informācija par uzņēmumu, tā uzņēmējdarbības vides analīze, SVID analīze, kā arī aprakstītas diplomprojektā risinātās problēmas. Projekta aprēķinu daļa sastāv no Uzņēmuma pakalpojuma kvalitātes un mārketinga konkurētspējas novērtēšanas projekta, piemērotākās cenas izveidošanas projekta un pārdošanas aktivitāšu uzlabošanas projekta. Tehnoloģiskajā daļā darba autors, izmantojot iegūtas zināšanas priekšmetā Ekonomiskā prognozēšana un programmu Excel, noprognozēja uzņēmuma projektu koncertzāļu procentuālo aizpildījumu nākamajiem trim mēnešiem. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīts darba vides iekšējās uzraudzības plāns, darba vides riski un pasākumi darba vides uzlabošanai. Grafiskajā daļā ir attēloti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki un diagrammas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: SIA Deju Teātris Amrita šobrīd ir stabils, konkurētspējīgs uzņēmums pastāvīgo klientu loku; Uzņēmumam autors iesaka: vairāk veicināt pakalpojumu virzību tirgū, pievēršot lielu uzmanību mārketinga pasākumiem; izveidot turgus situācijai piemērotāku cenu. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 17 att., 21 tab., bibliogrāfija 26 avoti latviešu un krievu valodā.
Atslēgas vārdi Kultūras un izklaides pasākumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement project for a cultural events and entertainment company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:33:29