Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Fāzu pārejas materiālu izmantošana telpu apkures, dzesēšanas slodzes un enerģijas patēriņa samazināšanai. Ūdens kā fāzu pārejas materiāla izmantošanas iespējas Latvijas klimata apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Phase change material implication in buildings to decrease heating, cooling loads and energy conservation. Water as phase change material application possibilities in Latvian climate conditions"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs G.Žogla
Recenzents A.Blumberga
Anotācija Darbs tika izstrādāts ar mērķi iesniegt aizstāvēšanai VASS institūta Vides zinātnes programmas bakalaura darba pārbaudījumu komisijā. Darba tēma ir Fāzu pārejas materiālu izmantošana telpu apkures un dzesēšanas slodzes un enerģijas patēriņa samazināšanai. Ūdens kā fāzu pārejas materiāla izmantošanas iespējas Latvijas klimata apstākļos un to izstrādājis IIIREBXO grupas students Kristaps Kašs, bakalaura darba vadītājs Mg.Sc.ing., Gatis Žogla. Darba mērķis ir izveidot sistēmu, kura izmantotu ūdens latento enerģiju, lai samazinātu siltuma zudumus caur ēkas ārsienām ziemas mēnešos. Papildus tam nepieciešams apskatīt sistēmas darbību vasaras mēnešos un salīdzināt siltuma zudumus caur sienu ar uzstādītu izstrādāto sistēmu un bez tās. Aprēķina modelī tiek izmantoti dažādās Latvijas vietās un dažādos gados iegūtie ikgadējie ārgaisa temperatūras mērījumi. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešams izveidot aprēķina modeļus, ar kuru palīdzību iespējams noteikt izveidotās sistēmās izmērus, darbības režīmus un ietaupījumus salīdzinājumā ar ekvivalentu sienu bez uzstādītās sistēmas. Darbs sastāv no 7 galvenajām nodaļām, kuras tiek iedalītas vairākās apakšnodaļās. 1. nodaļā tiek aprakstīti fāzu pārejas materiāli, kur tie tiek salīdzināti arī ar pārējām termiskās enerģijas uzglabāšanas metodēm. Tiek aprakstītas un salīdzinātas galvenās fāzu pārejas materiālu (FPM) grupas, kā arī tiek minēti atbilstošāko fāzu pārejas materiālu izvēlēs kritēriji integrācijai dažādās sistēmās. 2. nodaļā tiek sniegts ieskats par FPM praktisku izmantošanu iekštelpu temperatūras režīma uzturēšanai un izmantošanai siltumenerģijas akumulācijas tvertnēs. Apakšnodaļas iedalītas pa atsevišķām pielietojumu grupām. Nodaļas beigās tiek sniegts neliels ieskats FPM izmantošanai citās nozarēs. 3. nodaļā tiek apskatītas ūdens fāzu pārejas, jo ūdens tiek izmantots kā siltumnesējs aprakstītajā sistēmā. 4. nodaļā ir aprakstīts zemes kontūra un ārējās sistēmas siltumapmaiņas process. Tiek apskatīti dažādi zemes kontūra veidi un sniegts ieskats to aprēķina metodoloģijā. Nodaļas beigās sniegts temperatūras sadalījums gruntī. 5. nodaļā tiek aprakstīta pētījumā piedāvātā sistēma, sagaidāmie rezultāti un aprakstīti galvenie tās darbības režīmi. Pēdējā nodaļas apakšnodaļā ievietots piedāvātās sistēmas attēls. 6. nodaļā tiek aprakstīta siltumpārejas teorija, kura nepieciešama aprēķinu modeļu izstrādei. Pirmā apakšnodaļa apraksta siltumparejas teoriju sieniņa, otrā apraksta siltumpāreju zemes siltummainī. 7. nodaļā tiek aprakstīta piedāvātās sistēmas aprēķina metode. Aprēķina metode tiek iedalīta trīs sadaļas vienā sadaļā tiek izstrādāts modelis ziemas darbības režīmu aprakstīšanai, otrā sadaļā tiek aprakstīts modelis vasaras perioda aprēķinam, trešajā sadaļā tiek iegūts modelis, ar kuru iespējams aprakstīt sistēmas darbību pie dažādiem temperatūras režīmiem. Nodaļās beigās tiek sniegts kopsavilkums par sistēmas darbību. Darba apjoms ir 70 lapaspuse. Tajā atrodamas 7 tabulas, 49 attēli un 19 formulas. Darba tapšanai tika izmantots 43 literatūras avots. Darbs ir papildināts ar 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi fāzu pārejas materiāli, ēkas apkures un dzesēšanas slodzes samazināšana, energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā phase change material, decreasing annual heating and cooling loads, energy efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 18:42:19