Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities development project for a wholesale company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Anotācija Diplomprojekta autore: Līga Bērziņa (2011) Diplomprojekta tēma: Vairumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts. Autore ir studējusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, bakalaura profesionālo studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana specializācijas virziens Mārketings un tirdzniecības ekonomika. Diplomprojekta mērķis ir, analizējot aktuālās problēmas pētāmā uzņēmuma mārketinga nodaļas darbībā un attiecīgajā tirgus segmentā, izstrādāt praktiskus priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Analītiskajā daļā tiek aplūkots uzņēmums, tā zīmoli un situācija tirgū. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta plānošana un prognozētais izmaksu aprēķins trīs potenciāli īstenojamiem projektiem. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta datorrealizācija vienam no iepriekš ierosinātajiem projektiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīts darba drošības jautājums uzņēmuma produktu noliktavā. Grafiskajā daļā tiek apkopota iepriekšējās daļās iegūtā informācija un rezultāti. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms ir 78lpp., tajā iekļauti 33 att., 26 tab., bibliogrāfija informācijas avoti latviešu, angļu un vācu valodā, darbam pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi mārketings vairumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing wholesale
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 23:59:16