Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personal Income Tax System"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana. Darba mērķis ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma sistēmu, tās kontroles mehānismus, pilnveidošanas iespējas un izanalizēt kontroles mehānismus un atrast tajās nepilnības, kurām ir nepieciešami uzlabojumi. Šīs darbs sastāv no piecām sadaļām. Pirmajā sadaļā sniegta informācija par nodokļa būtību, nodokļa lomu budžeta ieņēmumos. Otrajā sadaļā tiek raksturots Iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmas, ar ko tās atšķiras un kā tās var tikt pielietotas. Trešajā sadaļā ir apskatīta Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma kontrole, kādā veidā Valsts ieņēmumu dienests pārbauda maksātāju iesniegto informāciju pareizību balstoties uz arī citiem informācijas avotiem ne tikai uz Iedzīvotāju ienākuma deklarāciju. Ceturtā sadaļā ir ietverta informācija par sākumdeklarācijas ieviešanu, tās pozitīviem un negatīviem aspektiem, kā arī par citām alternatīvām, kuras palīdzētu kontrolēt maksātāju ienākumu avotu izcelsmi. Piektajā sadaļā ir aplūkota informācija par citiem, autora prakses laikā gūtiem novērojumiem un secinājumiem, kuri varētu palīdzēt uzlabot kontroles procesu balstoties arī uz maksātāju izdevumiem. Šo datu izpēte sniedz priekšstatu par aktuālām problēmām Iedzīvotāju ienākumu sistēmā, kā arī tās kontroles pasākumu pilnveidošanas iespējām. Uzskatāmai pētāmā materiāla uztverei darbam pievienoti 5 tabulas. Bakalaura darba izstrādei tika izmantots 20 informācijas avoti. Kopējais bakalaura darba apjoms 60 lappuses.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personal Income Tax System
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 10:25:36