Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ražošanas operatīvās plānošanas modernizēšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā „Modernization of operational planning in a production enterprise”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektors N.Balabka
Recenzents Dr.oec., docents L.Krilovs
Anotācija Maģistra darba temats ir Ražošanas operatīvās plānošanas modernizācija uzņēmumā. Darba mērķis ir atrast AS Severstallat operatīvās plānošanas sistēmā piemēru procesam ar zemu efektivitātes līmeni un izstrādāt projektu, kas paredz atklātā procesa efektivitātes uzlabošanu. Darba mērķa sasniegšanai tiek piedāvāts soli pa solim atrisināt uzdevumu sistēmu. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām. Katra daļa ir paredzēta viena vai vairāku sistēmas uzdevumu atrisināšanai. Pirmā daļa ir darba teorētiskais pamatojums. Tajā tiek atklāta ražošanas operatīvās plānošanas būtība, formas, metodes, posmi, kā arī to atkarība no ražošanas veidiem. Bez tam tiek parādīts, cik svarīgi ir ražošanas operatīvajā plānošanā izmantot automatizācijas līdzekļus un skaitļošanas tehniku. Tiek aplūkotas iespējas par ražošanas operatīvās plānošanas līdzekli izmantot tabulu redaktoru MS Excel. Teorētiskā daļa apstiprina darba temata aktualitāti. Otrā daļa ir analītiska. Tiek aprakstīts un raksturots uzņēmums AS Severstallat, jo īpaši tā ražošanas daļa. Tiek raksturotas katras ražošanas līnijas un visas ražošanas sistēmas kopumā īpatnības. Tiek aplūkotas uzņēmumā kopumā un katrai ražošanas iekārtai atsevišķi izmantotās ražošanas operatīvās plānošanas metodes. Katra no tām tiek analizēta. Šīs analīzes gaitā tiek noskaidrots ražošanas operatīvās plānošanas sistēmas visneefektīvākais process. Darba trešā ir praktiskā daļa. Pamatojoties uz pirmajām divām daļām, tiek izstrādāts projekts datorprogramma, kas ļaus uzlabot izvēlēto problemātisko procesu. Tiek sniegts programmas tehniskais un vizuālais apraksts. Tik minēti izstrādātās programmas izmēģinājumu rezultāti un uz šiem rezultātiem balstītie secinājumi. Aprēķini liecina, ka programmas izmantošanai ir pozitīva ietekme un to var ieteikt lietošanai. Darba noslēguma daļā tiek uzskaitīti secinājumi un priekšlikumi, kas formulēti pēc veiktā darba pabeigšanas. Darbs sastāv no 132 lapām, 10 tabulām, 17 attēliem, 35 izmantotās literatūras un citu informācijas avotu uzskaitījuma un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ražošanas operatīvā plānošana, datorprogramma, matemātiskā modelēšana, piegriešanas plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing Operational Planning, Сomputer Program, Mathematical Modelling, Slitting Plan
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.12.2011 20:03:11