Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirdzniecības ēkas būvniecība"
Nosaukums angļu valodā "Construction of distribution centre"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs B.Gaujēna
Recenzents U.Lencis
Anotācija Par inženierprojekta tēmu tiek izvēlēta tirdzniecības centra ēkas būvniecība. Objekta atrašanās vieta ir Salacgrīvā, Vidzemes ielā 3a. Ēkas platība ir 1176,6 m2, kuru paredzēts izvietot vienstāvīgā būvapjomā. Tirdzniecības centrā plānota liela tirdzniecības zāle pārtikas precēm un atsevišķām saimniecības preču grupām. Objektu paredzēts uzbūvēt 66 dienās. Inženierprojektā ir izstrādātas sekojošas daļas arhitektūra; sanitāri - tehnisko iekārtu principiālie risinājumi; konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums; pamatvarianta konstrukciju aprēķins un dimensionēšana; būvdarbu organizācija un tehnoloģija; objekta ekonomiskais pamatojums tāmes; darba aizsardzība, drošības tehnika, vides aizsardzība. Grunts hidroģeoloģiskie dati iegūti veicot urbumu. Raksturojošā ģeoloģiskā urbuma augstuma atzīme pēc absolūtās atzīmes ir 3,500 m. Augsnes slāņa biezums 0,2 m. Gruntsūdens līmenis fiksēts uz absolūto atzīmi 2,000 m. Inženierkomunikācijas tiek pievienotas esošajiem pilsētas tīkliem. Bakalaura darba tēma ir salmu ķīpu sienu ēkas. Darbā pētītas salmu ķīpu sienas ekspluatācijas gaitā.. Noskaidrotas salmu ķīpu kā būvmateriāla īpašības, to priekšrocības un izaicinājumi. Lapu skaits 118 Attēlu skaits 55 Tabulu skaits 14 Rasējumu skaits 9
Atslēgas vārdi Tirdzniecības ēkas būvniecība, Salmu ķīpu sienas ēkās
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction of distribution centre, Straw bale walls of the building
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 17:33:52