Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Sprieguma avota tipa pārveidotāju vadība augstsprieguma līdzstrāvas pārvades līnijām"
Nosaukums angļu valodā "Control of Voltage Source Converters for HVDC Transmission Lines"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs A.Žiravecka
Recenzents
Anotācija Šīs maģistra darbs aplūko līdzstrāvas augstsprieguma pārvades līnijas ar sprieguma avota tipa pārveidotāju (VSC-HVDC) vadību. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Galvenais apskatāms elements šajā darbā ir līdzstrāvas posma kapacitātes vadība enerģijas pārvades (back-to-back) pārveidotājos. Bet galvenais darba jautājums ir pārvades vadības izstrāde lietojot enerģiju kā mainīgo parametru. Ir pieprasīts iegūt momentānās ieejasizejas jaudas bilanci ar nelielo enerģijas glabāšanu līdzstrāvas posmā vadības rezultātā. Pirmajā nodaļa ir ievads jautājumā ar problēmas nostādni un darba uzdevumiem. Otrajā nodaļa pārskata augstsprieguma līdzstrāvas pārvades sistēmas ar sprieguma avota tipa pārveidotājiem. Pirmkārt, piedāvāts klasisko (HVDC) un ar sprieguma avota tipa pārveidotājiem augstsprieguma līdzstrāvas pārvades (VSC-HVDC) sistēmu salīdzinājums. Īsi aplūkoti HVDC un VSC-HVDC konfigurācija un pielietojums. Trešajā nodaļā tiek aplūkota sistēmas vadība. Šī nodaļa arī ietver strāvas regulatora, līdzstrāvas posma un aktīvas un reaktīvas jaudas regulatoru izveide un aprēķinu. Šo regulatoru noskaņošanas process tika realizēts saskaņa ar izveidoto noskaņošanas kritēriju lai nodrošinātu vēlamo sistēmas izveide. Ceturtajā nodaļā ar sprieguma avota tipa pārveidotājiem augstsprieguma līdzstrāvas pārvades sistēmas vadības modelis ar PWM vadību un IGBT elementiem tiek modelēts modelēšanas vidē PSCADEMTDC un analizēts. Beigās tiek secināti darba rezultāti un tiek noteiktas idejas turpmākajam darbam. Maģistra darbā ir 71 lapaspuse un 4 nodaļas kurās ir iekļauti 43 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi sprieguma avota pārveidotājs, līdzstrāvas posms, vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā VSC, HVDC, IGBT, dc-link, control
Valoda eng
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2011 22:45:46