Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ceļu būves tehnikas iegādes pamatojuma projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Justification of Road Construction Equipment Acquisition "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
Recenzents Mg.oec.,D.Ščeulovs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir „Ceļu būves tehnikas iegādes pamatojuma projekts”. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojekta nobeigumā atrodami secinājumi un priekšlikumi, kas balstīti uz darba četras daļās sniegto informāciju, un pielikumi. Analītiskajā daļā izanalizēta uzņēmuma patreizējā darbība un apskatīti uzņēmuma finanšu darbības rezultāti. Analītiskās daļas noslēgumā izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai, kas balstīti uz konkurētspējas priekšrocību izveidošanu. Projektu daļā tiek parādīts jauno ceļu būves tehnikas nepieciešamības aprēķins un pamatojums, kā arī iegādes varianti un prognozētā naudas plūsma. Tehnoloģiskajā daļā projekts tiek ilustrēts grafiski pa soļiem, kādā secībā un kādus resursus prasīs jaunās tehnikas vienības. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīti patreizējā situācija darba aizsardzības jomā uzņēmumā un pasākumi, kas jāveic uzņēmumā darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. Diplomprojektā ievietotas 27 tabulas, 14 attēli, izmantotas 15 formulas. Darba izstrādē autors izmantojis 14 literatūras avotus, t.sk. interneta avotus. Diplomdarbam pievienota grafiskā daļa, kurā atspoguļoti 23 attēli.
Atslēgas vārdi Ekonomika; ceļu būve; diplomprojekts;
Atslēgas vārdi angļu valodā Economics; Road Construction Equipment;
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 12:29:39