Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Uzņēmuma SIA "BASK Apsardze" konkurētspējas paaugstināšanas metodes"
Nosaukums angļu valodā "Methodology for Improvement of "BASK Apsardze" Ltd. Compatibility of Enterprise"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
Recenzents prof., Dr.sc.ing. Jānis Mazais
Anotācija Maģistra darba tēma ir Uzņēmuma SIA BASK Apsardze konkurētspējas paaugstināšanas metodes. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot uzņēmuma attīstības līmeni. Izpētīt patreizējo situāciju SIA BASK Apsardze procesu vadībā, izzināt procesus, kuros nepieciešami pilnveidojumi, kā arī piedāvāt iespējamās uzlabošanas ceļus. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkota konkurētspējas būtība un to ietekmējošie faktori, procesu vadīšanas aspekti un inovāciju ietekme uz uzņēmējdarbības efektivitāti un attīstību. Otrajā nodaļā ir apskatīts uzņēmuma SIA BASK Apsardze vispārējs raksturojums, uzņēmuma darba organizēšana un procesu norises. Trešajā nodaļā aplūkotas iespējas uzņēmuma izmaksu samazināšanai, ieteikumi procesu pilnveidošanai, uzņēmuma struktūras uzlabošana. Pēdējā ceturtajā nodaļā apskatītas iespējas SIA BASK Apsardze attīstībai. Darba izstrādē izmantoti 30 informatīvie avoti. Maģistra darbs sastāv no 76 lappusēm, tajā ir 3 tabulas un 11 attēli un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurence, konkurētspēja, procesi, personāls, apmācība, novērtēšana, uzlabošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Rivalry, competitive ability, processes, personnal, training, evaluation, improvement opportunities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 15:52:15