Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of a Company Financial Health"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec. L.Tīse
Recenzents Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana, kura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studente Egita Knīsa un zinātniskā vadītāja ir lektore, Mg.oec. Lolita Tīse. Analītiskajā apskata daļā aplūkota finanšu analīzes būtība, finanšu analīzes metodes un analizējamā uzņēmuma nozarei atbilstoši bankrota prognozēšanas modeļi. Pētījumu un aprēķinu daļā veikta SIA JD Mārketings finansiālā stāvokļa novērtēšana par laika periodu no 2006.-2010.gadam, izmantojot finanšu pārskata horizontālo un vertikālo analīzi, finanšu koeficientu analīzi un bankrota prognozēšanas modeļus. Darba gaitā tika secināts, ka analizējamam uzņēmumam finansiāli visstabilākais ir bijis 2007.gads, bet sākot no 2009.gada ir nelielas finansiālā stāvokļa stabilitātes problēmas, ko apstiprināja arī pārskatu analīzes, finanšu koeficientu analīzes un bankrota prognozēšanas modeļu rezultāti. Darbā iegūtie rezultāti norāda uz to, ka uzņēmuma finansiālo stabilitāti lielā mērā ietekmē debitoru parādi, kuru īpatsvars uzņēmuma apgrozāmajos līdzekļos ir vislielākais un kuru vidējais parādu apmaksas termiņš ir vairāki mēneši vai pat gadi. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Darba apjoms- 60 lpp, 17 attēli, 26 tabulas, 30 formulas, 8 pielikumi un 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi horizontālā, vertikālā analīze; finanšu koeficientu analīze; bankrota prognozēšanas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā horizontal, vertikal analysis; financial ratio analysis;bankruptcy prediction models
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 16:17:39