Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Impulsu barošanas avotu pulsācijas izkliedētā spektra pielietošanas gadījumā"
Nosaukums angļu valodā "Power Supply Ripples in the Case of Spred Spectrum Modulation"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs prof. J.Jankovskis
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs Impulsu barošanas avotu pulsācijas izkliedētā spektra pielietošanas gadījumā. Autors: Lauris Strazdiņš, zinātniskais vadītājs: Dr. habil. sc. ing., profesors Jānis Jankovskis. Darba aprakstošās daļas apjoms ir 86 lapaspuses, tajā ir attēloti 66 attēli un 4 tabulas. Darbs ir rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā tiek apskatīta pašreizējā situācija elektrobarošanas nozarē no barošanas avotu trokšņu un traucējumu viedokļa. Plašajā barošanas avotu klāstā ietilpst impulsu barošanas avoti, kas pēc to lietderības koeficientiem ir daudz pārāki par lineāriem stabilizatoriem. Negatīvais aspekts šo barošanas avotu grupā ir to apkārtējā elektromagnētiskajā vidē emitēto trokšņu līmenis, kas ir ļoti augsts, salīdzinot ar mazāk trokšņojošajiem, taču neefektīvajiem lineārajiem stabilizatoriem. Dziļākai problēmas izpratnei tiek veikts ieskats pārveidotājos neizbēgami pastāvošajos trokšņu avotos, kā arī tiek aplūkotas visizplatītākās un praksē visbiežāk pielietotās barošanas avotu topoloģijas. Izprotot esošo situāciju, tiek sīkāk analizēti faktori, kas ietekmē galveno problēmu barošanas avota izejas strāvu un spriegumu kvalitāti, kā arī situāciju kopējā elektromagnētiskajā vidē, proti, to nespēju izstarot. (citiem vārdiem, ka tas neko neizstaro). Ar aprēķinu palīdzību tiek veikta traucējumu novēršanas klasisko metožu izpēte un iegūto rezultātu analīze, lai veiktu to uzlabojumus. Darbā uzsvars tiek likts uz samērā jaunas, taču līdz galam neizpētītas trokšņu un traucējumu novēršanas metodes izkliedēta spektra pielietošana komutācijas frekvences izpēti. Metodes pielietošana barošanas avotā nodrošina elektromagnētisko traucējumu samazinājumu pat līdz 20dB. Tāpat arī laboratorijā tiek veikts praktisks šādu barošanas avotu salīdzinājums. Tiek pētītas Power Integrations divu Tiny Switch family praktiski vienādu barošanas avotu izejas spriegumu pulsācijas un veikta to analīze, kā arī tiek uzņemtas konduktīvo trokšņu spektrogrammas un veikta to analīze, kuras rezultātā ir skaidri redzami metodes pielietošanas ieguvumi. Metode nodrošina nozīmīgu barošanas avota pamata traucējumu samazinājumu, tomēr tajā pašā laikā ir novērojams maznozīmīgs izejas sprieguma pulsāciju vēziena palielinājums ( vidēji par 0,5 mV). Informācijas avoti, kas tiek apkopoti un analizēti darba gaitā, ir dažādas grāmatas, interneta resursi, periodiskie izdevumi un citi avoti. Kopējais izmantoto literatūras avotu skaits 30.
Atslēgas vārdi Impulsu barošanas avotu pulsācijas izkliedētā spektra pielietošanas gadījumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Power Supply Ripples in Case of Spread Spectrum Modulation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 11:29:02