Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Riska faktoru noteikšana dzelzceļa kravu muitas kontrolē"
Nosaukums angļu valodā "Identification of risk factors of customs control for railway shipments"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP vecākā muitas uzraudze
Recenzents J.Veinbergs, RTU lektors
Anotācija Autora izvēlētā tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, jo muitas pārkāpumu tendence strauji pieaug, par ko liecina regulāra informācijas parādīšanās masu medijos, ka tiek atklāti un novērsti arvien jauni pārkāpumi, pārvietojot kravas un preces pāri Kopienas robežai. Tā kā dzelzceļa kravām ir ļoti lieli apjomi, tām jo sevišķi svarīga ir riska faktoru noteikšana un riska analīzes veikšana jau pirms tā, kad krava tiek ievesta Kopienas muitas teritorijā, jo pārbaudīt visas kravas nav nedz iespējams, nedz arī lietderīgi, jo tādējādi tiek kavēts ne tikai muitas darbs, bet arī pašu kravu nonākšana līdz saņēmējam noteiktajā laikā, kas savukārt ir lieki izdevumi, kas kādam ir jāsedz. Darbā kā teorētiski, tā arī praktiski ir atspoguļota riska faktoru noteikšanas loma un tās nozīmīgums dzelzceļa kravu pārbaudē. Pētījuma objekts ir dzelzceļa kravas, bet pētījuma priekšmets ir dzelzceļa kravu riska faktori. Darba mērķis ir teorētisko un praktisko pārvaldes pamatu apskatīšana un izzināšana, kā arī riska analīzes kā muitas kontroles mehānisma daļas pētīšana, lai paātrinātu muitas procedūru noformēšanas un kontroles kvalitāti, sakarā ar to, ka Latvijas muitā ieviestas elektroniskās informācijas sistēmas, kas atvieglo muitas darbu. Galvenie uzdevumi, ko izvirza autors ir: 1) Izzināt riska pārvaldes sistēmu teorētisko pamatu. 2) Izpētīt riska pārvaldes sistēmas un to lomu Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darbā. 3) Apzināt un izpētīt riska indikatorus dzelzceļa kravām. 4) Riska analīzes veikšana par riska pārvaldes sistēmu datiem laika posmā no 2008. gada līdz 2011. gada martam. Darbs sastāv no 3 daļām, kas sadalītas 9 nodaļās, 13 sadaļās. Darbā ir 6 tabulas, 11 attēli un 1 pielikums. Pirmajā daļā autore apraksta dzelzceļa kravu riska indikatorus, kas skar tieši dzelzceļa kravas un Daugavpils preču stacijas MKP 0816 darbību. Otrajā daļā autore apskata to, kā tiek klasificēti muitas riski, kā arī šajā daļā ir aprakstīti kopsavilkuma deklarāciju veidi un to apstrāde muitas informatīvajās sistēmās. Trešajā daļā autore veic dzelzceļa kravu riska analīzi par laika posmu no 2008. gada līdz 2011. gada martam. Tiek izmantoti dati, kas attiecas uz Daugavpils preču stacijas MKP 0816.
Atslēgas vārdi Riska faktoru noteikšana dzelzceļa kravu muitas kontrolē
Atslēgas vārdi angļu valodā Identification of risk factors of customs control for railway shipments
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 19:17:09