Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Akcīzes preču kontroles uzlabošana MKP 0816"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of control of excise goods in Customs Control Point 0816"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP d.vecākā muitas uzraudze
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autore: Ērika Lielause Diplomdarba nosaukums: Akcīzes preču kontroles uzlabošana MKP 0816. Diplomdarba mērķis ir izpētīt akcīzes preču kontroles pasākumus MKP 0816, kā iespēju uzlabot MKP 0816 darbību. Diplomdarba uzdevumi: 1. Iepazīties ar normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka un reglamentē muitas darbu un akcīzes preču aprites kārtību. 2. Raksturot akcīzes preču apritē iesaistīto personu loku un pienākumus. 3. Uzskaitīt ar akcīzes nodokli apliekamās preces Latvijā. 4. Analizēt akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa ieņēmumus Latvijā. 5. Izpētīt akcīzes nodokļa ieņēmumus MKP 0816 no 2007.gada līdz 2010.gadam. 6. Analizēt akcīzes preču kontroles kārtību Latvijas muitā. 7. Izstrādāt priekšlikumus akcīzes preču kontroles uzlabošanai MKP 0816. Diplomdarbs sastāv no trim daļām: 1. Akcīzes nodoklis likumdošanā. 2. Akcīzes preču kontroles kārtība. 3. MKP 0816 akcīzes nodokļa un akcīzes preču analīze. Pētījuma priekšmets – akcīzes preču kontroles kvalitātes uzlabošana MKP 0816. Pētījuma objekts – akcīzes preču kontrole. Diplomdarba mērķis tika sasniegts, izstrādājot priekšlikumus, kā var uzlabot akcīzes preču kontroles kvalitāti MKP 0816, veicot par pārvadājamo akcīzes preču muitas datu salīdzināšanu par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gadam, kā arī tika veikta akcīzes nodokļa īpatsvara analīze MKP 0816 par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gadam. Diplomdarba apjoms 63 lpp; attēlu skaits - 37, tabulu skaits- 14, bibliogrāfisko vienību skaits – 20, pielikumu skaits – 0. Diplomdarba secinājumi: darba rezultātus varēs izmantot muitas darbības uzlabošanā, it sevišķi MKP 0816 darbības uzlabošanā.
Atslēgas vārdi Akcīzes preces, akcīzes nodoklis, kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise goods
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 16:53:25