Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Katalītiskā gāzu attīrīšana no slāpekļa oksīdiem"
Nosaukums angļu valodā "Catalytic gas treatment from NOx"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs D.Blumberga
Recenzents
Anotācija Anotācija Maģistra darbu Katalītiskā gāzu attīrīšana no slāpekļa oksīdiem izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes programmas, 2. kursa students Arnis Rezovskis. Darba mērķis: - izvērtēt un izvēlēties labāko no tehnoloģiski pieejamiem paņēmieniem gāzu attīrīšanai no slāpekļa oksīdiem; - modelēt un izvērtēt tehnoloģisko paņēmienu, kā atsevišķu objektu, vienādos darbības apstākļos; - sniegt tā objektīvu salīdzinājumu ar citiem tehnoloģiskiem paņēmieniem; - iegūtos rezultātus un atziņas pielietot laboratorijas stenda un mērījumu metodikas izstrādei. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izpētīts tehnoloģiskais paņēmiens, ar kuru tiek reducēts NOX līdz N2. Kā etalons tiek pieņemta NOX selektīva katalītiska reducēšana ar ozona injicēšanu un iegūtie dati tiek analizēti un salīdzināti ar SCR selektīvu katalītisku NOX reducēšanu. Iegūtie analīzes dati tiek salīdzināti ar hibrīdsistēmu un ogļūdeņražu SCR eksperimentālajiem datiem. Maģistra darbs sastāv no 5 sekojošām daļām: - slāpekļa oksīdu veidošanās tipi; - slāpekļa oksīdu katalītiskā reducēšana; - plazmas avoti, kā radikāļu veidošanās avoti katalīzes procesiem; - tehnoloģiskie paņēmieni NOX samazināšana, aplūkojot katalīzes, plazmas- katalīzes eksperimentālos modeļus; - modelēšanas daļā tiek izveidots modelis no citiem eksperimentālajiem datiem, papildus tiek veikta eksperimentālo datu analīze dažādos griezumos. Tehnoloģisko paņēmienu savstarpējā salīdzināšana pie konstantiem parametriem. - emisiju samazinājuma attiecība pret visām izmaksām atkarībā no iekārtas uzstādītās jaudas Darbā iekļauts 63 attēli, 20 tabulas, no kurām 10 ievietotas pielikumā, 42 literatūras avoti un 12 pielikumi. Darbs sastāv no 88 lappusēm, kurās ir ievads, 5 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi katalīze, slāpekļa oksīdi, gāzu attīrīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā catalysis, nitrogen oxides, gas treatment
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2011 10:58:55