Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas elektroenerģijas nozares modernizēšanas virzieni"
Nosaukums angļu valodā "Modernization trends of Latvian electrical engineering industry"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
Recenzents Lekt. N. Balabka
Anotācija Maģistru darbu Latvijas elektroenerģijas nozares modernizēšanas virzieni izstrādāja Anna Čina. Darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec., Dipl .oec. U.Kamols. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: Pirmajā daļā tiek dota enerģijas definīcija, paradīta šī jēdziena vēsturiskā attīstība, sākot no IV gadsimta pirms mūsu ēras, kad šo jēdzienu pirmo reizi izmantoja Aristotelis, līdz mūsdienām. Tiek aplūkoti mūsdienās izmantotjamie atjaunojamie un neatjaunojamie enerģijas iegūšanas pamatavoti, apkopotas galvenās Eiropas Savienības enerģētikas attīstības vīzijas, izanalizēti Eiropas Komisijas publikācijā Konkurētspējīgas, stabilas un drošas enerģijas stratēģija izstrādātie un piedāvātie mērķi. Aplūkota Eiropas Parlamenta un padomes direktīva par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas tirgu (200972EK) un salīdzinot to veco (200354EK) direktīvu, analizētas to atšķirības. Izpētīta Latvijas Republikas enerģētikas likumu atbilstība Eiropas Savienības Regulām. Darba otrajā daļā ir apkopota informācija par saražotās elektroenerģijas daudzumu Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, izanalizētas tā dinamika un struktūra. Aprēķināts saražotās elektroenerģijas daudzums uz 1 cilvēku katrā valstī. Analizēta informācija par patērētās elektroenerģijas daudzumu Latvijā un citās ES valstīs, aplūkojot kopējo izlietoto elektroenerģijas daudzumu, tā dinamiku un struktūru. Aprēķināts patērētās elektroenerģijas daudzums uz 1 cilvēku, salīdzināts saražotas un patērētas elektroenerģijas daudzums ES valstīs un Latvijā. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, ir noteikta Latvijas elektroenerģijas tirgus pozīcija Eiropas Savienībā. Darba trešajā daļā tika aprakstīta Smart grid elektroenerģijas sistēma. Novērtētas šīs sistēmas priekšrocības, kā arī izpētīta Vācijas Smart grid ieviešanas pieredze. Pamatojoties uz to, ir piedāvāta Latvijas elektroenerģijas nozares attīstības vīzija un tās iespējamie īstenošanas posmi. Pamatojoties uz maģistra darbā veiktajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu, Latvijas elektroenerģijas situācijas un Vācijas pieredzes analīzi, tika izstrādāti secinājumi un doti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 80 lapas datorsalikumā. Maģistra darbs ietver 9 attēlus un 21 tabulas. Izmantoti 41 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Enerģētika, enerģijas resursi, Smart grid, gūdrie tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy, energy resourses, smart grid
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 16:12:45