Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbības modeļu optimizēšana pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of Process Models in a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Maģistra darbu par tēmu Latvijas Darbības modeļu optimizēšana pakalpojumu uzņēmumā izstrādāja RTU studente Jeļizaveta Baranova. Maģistra darba mērķis ir konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas, jaunā darbības modeļa izstrāde, lai optimizētu darbību uzņēmumā, kas sniedz pakalpojumus tūrisma jomā. Lai spētu veikt nepieciešamo firmas analīzi un jaunās koncepcijas izstrādi uzņēmuma darbības optimizēšanai, tika noteikti galvenie uzdevumi: apskatīt pakalpojumu uzņēmuma vadīšanas teorētiskos aspektus, izanalizēt informāciju par tūrismu un tūrisma attīstīšanas iespējām Latvijā, izstrādāt divas novitātes, kas palīdzēs uzņēmumam optimizēt savu darbību, kļūt konkupētspējīgākiem tūrisma pakalpojumu sniegšanas sfērā, novērtēt ceļojuma aģentūras darbības vidi, veikt finanšu rādītāju analīzi, izaugsmes iespējas un perspektīvas, piedāvāto koncepciju un darbības modeļu pielietojuma rezultātus analizēšana. Māģistra darba izstrādāšanas rezultātā ir piedāvātas divas zinātniskās novitātes: pakalpojuma uzņēmuma stimulēšanas programmas un pakalpojuma uzņēmuma darba organizācijas modelis. Optimizējot tūrisma pakalpojuma sniegšanas firmas darbības modeļus notiks pārmaiņas uzņēmuma struktūrā - pārstrukturizācija, darbības rezultātu izzināšana, uzlabošana un tālāka prognozēšana. Maģistra darba galvenie secinājumi ir: tirgus nosacījumos, ko raksturo augsta nenoteiktība un ārējas vides nestabilitāte, notiek konkurences attiecību pastiprināšanās, pieaug uzņēmējdarbības diversifikācija, kas prasa vadības lēmumu atbalstu patstāvīgas sistēmas izstrādāšanai, lai koordinētu un kontrolētu uzņēmuma finanšu, mārketinga un noieta darbību. Pakalpojumu uzņēmumu vadītājiem jāpieverš uzmanība ne tikai klientiem, bet arī saviem darbiniekiem, uzņēmuma darbības rīcības plānam jābūt skaidri saprotamam un izpildāmam. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais maģistra darba apjoms ir 83 lappuses, 1 pielikums, darbs satur 26 attēlus, 19 tabulas, 30 formulas, kā arī ir izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs; Darbības modeļu optimizēšana pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Master"s thesis; Optimization of process models in a service company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 08:52:23