Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Videi draudzīga dokumentu pārvaldības un apstrādes modeļa izveide un analīze"
Nosaukums angļu valodā "Environmental friendly document management and processing model development and analysis"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Gedrovičs
Recenzents S.Valtere
Anotācija Maģistra darba autore ir Irina Karpejeva. Maģistra darba tēma ir Videi draudzīga dokumentu pārvaldības un apstrādes modeļa izveide un analīze. Par maģistra darba mērķi autors ir izvirzījis izvērtēt elektronisko dokumentu arhīva ietekmi uz vidi, salīdzinājumā ar papīra arhīva ietekmi, kā arī veikt Latvijas un Eiropas dokumentu pārvaldības modeļu izpēti, sniegt apskatu un izvērtēt, kādos gadījumos dokumentu pārvaldības sistēmas izmantošana būtu praktiski samazinājušas organizācijas iekšējo, ienākošo un izejošo papīra dokumentu daudzumu. Maģistra darbs ietver ievadu, secinājumus un divas daļas - analītisko un pētniecisko. Analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas un Eiropas dokumentu pārvaldības sistēmu un modeļu izplatības izpēte, papīra un elektronisko dokumentu aprites īpatsvara novērtējums valsts pārvaldē un privātajā sektorā. Pētnieciskajā daļā ir veikta izjaukto elektronisko iekārtu un dokumentu mapes analīze, sniedzot vērtējumu par to, kādas platības papīra dokumentu arhīvs nodara lielāku kaitējumu videi salīdzinājumā ar kaitējumu, kuru nodara elektroniskais arhīvs. Pētījuma pamatā ir izmantota kvantitatīva vides analīzes metode Ekoindikatori99, ar kuras palīdzību tika salīdzināts servera, skenera un nepārtraukta barošanas avota iekārtas ietekme uz vidi ar ietekmi, kuru rada papīra arhīvs. Papildus ir veikta izpēte 4 dažāda lieluma uzņēmumos, kur tika izvērtēta to pieredze dokumentu pārvaldības sistēmu ieviešanā, kā arī darba procesu automatizēšanas, arhīva digitalizēšanas un citu videi draudzīgu dokumentu pārvaldības modeļu pielietojums praksē. Darba kopējais apjoms ir 82 lpp., kurās ietilpst 7 tabulas un 26 attēli. Darbā ir izmantoti 28 literatūras avoti, no kuriem 8 ir svešvalodās. Maģistra darbam ir pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Papīra arhīvs elektroniskais arhīvs dokumentu pārvaldība ekoindikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Paper archive electronic archive document management ecoindicators
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2011 11:41:22