Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Privātā pensiju fonda darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency enhancement project for a private pension fund "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Mg.oec. M.Strādere
Anotācija Valsts pensiju sistēma ietekmē situāciju privāto pensiju fondu tirgū, un, mazinoties uzticībai valsts pensijai, palielinās Latvijas iedzīvotāju interese par vecumdienu nodrošināšanu ar privātajiem uzkrājumiem. Tādējādi palielinās konkurence privāto pensiju fondu tirgū, kur katra dalībnieka interesēs ir nodrošināt pietiekami lielu maksātspējīgu klientu skaitu. Lai uzņēmums spētu nodrošināt klientu skaitu pieaugumu un klientu lojalitāti, ir svarīgi analizēt tirgu un noteikt turpmākās darbības stratēģiju. Diplomprojekta mērķis ir, balstoties uz pensiju fondu tirgus analīzes un uzņēmuma darbības analīzes rezultātiem, sniegt ieteikumus AS SEB atklātā pensiju fonda darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: Analītiskās daļas, Projekta aprēķinu daļas, Tehnoloģiskās daļas, Darba un dabas aizsardzības daļas un Grafiskās daļas. Analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, kurās ir raksturota Latvijas pensiju sistēma un pensiju 3. līmeņa nozīme, kā arī veikta privāto pensiju fondu tirgus analīze un AS SEB atklātā pensiju fonda darbības rezultātu novērtēšana. Pēc analīzes veikšanas konstatētas uzņēmuma darbības problēmas. Projekta aprēķinu daļa sastāv no 5 nodaļām, kurās ir sniegti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, kā arī veikti nepieciešamie aprēķini priekšlikumu realizēšanai. 2. daļas nobeigumā veikta alternatīvo projektu salīdzināšana pēc projektu atmaksāšanās perioda, tīrās diskontētās vērtības un rentabilitātes indeksa. Tehnoloģiskā daļa sastāv no 2 nodaļām, kurās veikta klientu skaita prognozēšana vienam periodam, pielietojot autoregresijas modeli, un aprakstīta prognozēšanas un alternatīvo projektu novērtēšanas rādītāju aprēķināšanas datorrealizācija. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti esošie riski uzņēmuma biroja darbinieku darba vietās, un tiek sniegti ieteikumi darba aizsardzības uzlabošanai tajās. Grafiskajā daļā attēloti diplomprojekta nozīmīgākie grafiki un attēli. Diplomprojekta projekta daļā ir 71 lpp., 25 attēli, 51 tabula. Diplomprojektā ir 3 pielikumi un 52 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Privātais pensiju fonds
Atslēgas vārdi angļu valodā Private pension fund
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 00:22:46