Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of improvement of a Hospital"s Infrastructure"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.D.Ādmīdiņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas pojekts. Diplomprojekta mērķis ir, veicot SIA Daugavpils reģionālā slimnīca analīzi, izstrādāt uzņēmuma stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas projekta plānu. Darbs sastāv no 4 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Analītiskā daļā tiek veikta literatūras avotu analīze un vienlaicīgi tiek veikti sekundaro informācijas avotu pētījumi un analīze. Projeku aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini izmantojot analītiskās daļas rezultātus, kā arī izmantojot matemātiskās metodes, tiek veiktas variantu salīdzināsana, dažādu metožu un līdzekļu izvēle, nepieciešami aprēķini. Tehnoloģiskā daļā tiek piedāvāti darbības modeļi, tiek veikti tehniskie aprēķini, tehnoloģisko procesu variantu izvēles ekonomiskā pamatošana, tehnoloģisko plānojumu izstrādāšana. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veiktas vēdināšanas, apgaismojuma,skaņas, trokšņa izolācijas u.tml. pasākumu uzlabošanas iespēju analīze un risināšana. Grafiskajā daļā tiek iekļauts bakalauranta patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darbā tiek izmantota ekonomiskā literatūra, periodiski izdevumi, interneta resursi, mācību literatūra un SIA Daugavpils reģionālā slimnīca ekonomiskie un grāmatvedības dati par periodu 2005.g. 2010.g.. Dati tika apkopoti tabulās, attēlos un diagrammās. Darba nobeiguma daļā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplpmprojekta apjoms: 78 lapas, darbā izmantotas 8 formulas, 45 tabulas, 45 attēli, 24 literāturas un interneta avoti, 20 pielikumi.
Atslēgas vārdi Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas pojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Inpatient health care infrastructure improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 14:20:44