Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "No atkritumiem atgūtā kurināmā ražošanas un izmantošanas potenciāla novērtējums Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of refuse derived fuel production and utilization potential in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs E.Dāce
Recenzents J.Gušča
Anotācija Bakalaura darba autore: Anna Skorobogatova. Bakalaura darba tēma: No atkritumiem iegūtā kurināmā ražošanas un izmantošanas potenciāla noteikšana Latvijā. Darba mērķis ir noteikt no atkritumiem iegūtā kurināmā ražošanas un izmantošanas potenciālu Latvijā. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā aprakstīta pieejama zinātniskā literatūra, likumdošanas akti u.c. uzziņu avoti, aprakstīti ar atkritumiem un to apsaimniekošanu saistītie aspekti, kā arī veikta pieejamās informācijas un datu analīze lai aprakstīt esošo situāciju Latvijā atkritumu apsaimniekošanas jomā Otrajā nodaļā ir veikta pieejamās zinātniskās literatūras, likumdošanas aktu un starptautisko standartu analīze, aprakstīta no atkritumiem iegūtā kurināmā īpašības un kvalitātes prasības, kā arī ražošanas un izmantošanas procesi, iespējas un ierobežojumi. Trešajā nodaļā aprakstīts eksperiments, kur tiek noteikts iegūto kurināmā paraugu mitruma un pelnainības satura noteikšanu ar laboratorijā pieejamo aprīkojumu, kā arī paraugu zemākā sadegšanas siltuma teorētiskus aprēķinus un eksperimentālu noteikšanu. Eksperiments tika veikts VASSI laboratorijā. Ceturtajā nodaļā balstoties uz veikto literatūras analīzi, iegūtajiem eksperimentālajiem rezultātiem un veiktajiem aprēķiniem, noteikt no atkritumiem iegūtā kurināmā ražošanas un izmantošanas potenciālu Latvijā. Kā arī tika izdarīti secinājumi, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 57 lappuses un tajā ir 30 tabulas, 32 attēli, 6 pielikumi izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi nav
Atslēgas vārdi angļu valodā nav
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 17:37:04