Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Memristors un tā pielietojums elektronikā"
Nosaukums angļu valodā "Memristor and its Usage in Electronics"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Prof. J.Jankovskis
Recenzents Asoc. prof. E.Beķeris
Anotācija Bakalaura darba tēma ir: Memristors un tā pielietojumi elektronikā. Vārds memristors veidots kā saīsinājums no vārdiem memory resistor, burtiski tulkojot latviešu valodā, tiek iegūts jēdziens atmiņas rezistors Darbā sistematizēti materiāli un apkopota informācija par memristora koncepciju, memristora īstenošanu un memristora pielietojumiem elektronikā, kas ļauj radīt pamata priekšstatu par ceturto fundamentālo ķēdes elementu. Nodaļā, kurā izklāstīta memristora koncepcija, tiek raksturoti trīs pamata ķēdes elementi (rezistors, kondensators, spole), kā arī ceturtais ķēdes elements memristors, tā ideja un definīcija. Tāpat šajā nodaļā apskatīts memristora pirmsatklāšanas periods. Tālāk darbā vērsta uzmanība uz memristora realizāciju. Šeit ļoti būtiski ir atzīmēt, ka memristora ideja tika postulēta jau tālajā 1971. gadā, bet memristors cietvielas formā tika realizēts tikai 2008. gadā. Tā pamatā esošais fizikālais vadītspējas mehānisms pilnībā vēl nav izprasts. Nodaļā par memristora realizāciju tiek apkopoti zinātnieku centieni izstrādāt atrastā memristora matemātisko modeli, kas ļautu pilnībā izprast fizikālo vadītspējas mehānismu, kas ir memristora pamatā. Savukārt trešā, noslēdzošā nodaļa pievēršas memristora pielietojumiem elektronikā. Svarīgākais šajā nodaļā ir tas, ka memristors tiek uzskatīts par tranzistora alternatīvu skaitļošanas un atmiņas ierīcēs. Memristoriem, savu izmēru un izvietojamības priekšrocību dēļ, ir potenciāls pamatos izmainīt elektriskās shēmas, veicot tranzistoru funkcijas, darot to krietni efektīvāk un aizņemot mazāk vietas. Memristori spēj ātrāk pārslēgties un saglabāt savu loģisko stāvokli arī pēc sprieguma atvienošanas, turklāt to kalpošanas ilgums pārsniedz simtus tūkstošus rakstīšanaslasīšanas ciklus. Darba kopējais apjoms ir 44 lpp, ievietots 21 attēls, 2 tabulas un 82 vienādojumi, kā arī izmantoti 19 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi MEMRISTORS, ĶĒDES ELEMENTI, ELEKTRONIKA
Atslēgas vārdi angļu valodā MEMRISTOR, CIRCUIT ELEMENTS, ELECTRONICS
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 06:39:01