Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredītu tirgus attīstības problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Loan Market Development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
Recenzents Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
Anotācija Bakalaura darba autore: Amanda Linde Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: pr.doc., Mg.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Kredītu tirgus attīstības problēmas Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 61 lpp., 13 tab., 23 att. un 3 pielikumi Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts statistikas dati, periodiskie izdevumi un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Galvenās kredītu tirgus attīstības problēmas ir kredītu ņēmēju maksātspējas samazināšanās, kredītu kvalitātes samazināšanās un banku realizētā piesardzīgā kredītpolitika no jauna izsniedzamo kredītu jomā. Salīdzinot banku kredītportfeli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, var secināt, ka, lai gan pastāv atšķirības kredītresursu sadalē pa tautsaimniecības nozarēm, termiņiem un valūtām, kredītu tirgus attīstības tendences Baltijas valstīs 2010. gadā ir vienādas. Tomēr turpmākajos gados banku kredītportfeļa attīstībā būs vērojamas pozitīvas tendences, t.i., izsniegto kredītu apjomi varētu palielināties, bet tas notiks lēnāk nekā ekonomiskā uzplaukuma laikā, banku realizētās piesardzīgās kredītpolitikas dēļ. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Linde, A. Kredītu tirgus attīstības problēmas Latvijā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 61 lpp.
Atslēgas vārdi Kredītu tirgus attīstības problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Loan Market Development in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 21:30:56