Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Depozītu tirgus attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Deposits market in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
Recenzents Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
Anotācija Bakalaura darba autore: Ieva Puriņa. Bakalaura daba zinātniskā vadītāja: Pr.doc., Mg.oec. N. Semjonova. Bakalaura darba temats: Depozītu tirgus attīstība Latvijā. Bakalaura darba apjoms: 58 lpp, 38 tab., 13 att. un 4 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, valsts statistikas dati, periodiskie izdevumi, Latvijas Republikas normatīvie akti un banku publicētā informācija. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Depozītu tirgus attīstību ietekmē ekonomiskie procesi valstī, kas, savukārt, ietekmē depozīta procentu, kas ir viens no galvenajiem rādītājiem, ja persona vēlas noguldīt naudas līdzekļus. Lielākais noguldījumu apjoms tika sasniegts 2010. gadā 11,11 mljrd. Ls, lai gan procentu likmes bija samērā zemas. Salīdzinot noguldījumu apjomus ar Lietuvu un Igauniju, Latvijā to apjomi no 2007. līdz 2010. gadā bija vislielākie. Lai gan 2011. gadā noguldījumu procentu likmes saglabājas zemas, prognozes uz noguldījumu apjomu ir cerīgas, jo arī 2010. gadā procenti bija viszemākie, ja salīdzina ar 2007. - 2009. gadiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Puriņa I. Depozītu tirgus attīstība Latvijā: Bakalaura darbs Zinātn. vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 58 lpp.
Atslēgas vārdi Depozīti Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Deposits in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 10:35:00