Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Interneta veikala mazumtirdzniecības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Online retail store development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma „Interneta veikala mazumtirdzniecības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: • analītiskā daļa; • projekta aprēķinu daļa; • tehnoloģiskā daļa; • darba un dabas aizsardzības daļa; • grafiskā daļa. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 70. lpp, 15. attēliem un 37. tabulām. Analītiskā daļā ir pētīts uzņēmums SIA „Expressshop”, tā darbības raksturojums un īpatnības. Tiek veikta iekšējo un ārējo faktoru analīze, kas ietekme tā darbību. Projekta aprēķinu daļā, pamatojoties uz analītiskas daļas apkopoto informāciju, tiek paradīta ekonomisko radītāju dinamika, kas atspīguļo tā attīstību. Radītāju uzlabošanai tiek izstrādāts pasākumu plāns, kurā ietilpst preču sortimenta paplašināšana uz vairumā iepirkto preču rēķinā un iekšējas datu bāzes optimizācija uz nepieprasīto preču izņemšanas rēķinā. Tiek plānoti uzņēmuma ieņēmumi un izmaksas pēc pasākumu plāna realizācijas un plānoto rezultātu novērtējums. Tehnoloģiskā daļā tiek izstrādāti uzņēmuma mājas lapas uzlabošanas pasākumi, padarot to vizuāli un informatīvi sabalansētu. Tiek veikti iekšējas datu bāzes uzlabojumi, uzņēmuma darbinieku darba optimizēšanai. Darba un dabas aizsardzība daļā tiek atrasti, un apkopoti uzņēmumā darba vides riski. Tiek izstrādāts risku mazināšanas pasākumu plāns. Grafiskā daļā tiek atspoguļoti visi rezultāti, kuri iegūti projektā gaitā. Diplomprojekta galvenais izstrādes mērķis atrast uzņēmuma problēmas, lai risinātu nopietnāku no tam. Lai sasniegtu mērķi ir nepieciešams pielietot iegūtās zināšanas un ar dažādu metožu palīdzību veikt nepieciešamas analīzes.
Atslēgas vārdi diplomprojekts, mazumtirdzniecība, interneta veikals, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma project, online retail store, development project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 11:03:19