Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze Latvijā un ārvalstīs"
Nosaukums angļu valodā "Comparative Analysis of Personal Income Tax Systems in Latvia and Foreign Countries"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. Profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinoša analīze Latvijā un ārvalstīs. Diplomdarba temats ir aktuāls, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no nodokļiem, kura piemērošanas kārtība skar ne tikai miljonu strādājošo cilvēku intereses, bet arī ietekmē tautsaimniecības efektīvo funkcionēšanu, kas ir atkarīga no nodokļa iekasēšanas pareizības. Pie tām, ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa veido valsts budžeta būtisko daļu un tieši šis nodoklis ir dažādu iedzīvotāju sociālo grupu ieņēmumu regulators. Diplomdarba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Krievijā. Pētījuma priekšmets ir LR un KF iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība un tās atšķirīgas pazīmes. Diplomdarba mērķis ir uz LR likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli pamata noteikt, kādas kopīgas IIN likumdošanas īpatnības ar Krieviju paliek joprojām un kādas pastāv atšķirības, kā arī novērtēt, cik lielā mērā ir noslogota ar nodokli darbinieka darba alga katrā valstī. Salīdzinājums Latvijas un Krievijas nodokļu sistēmai tiek veikts ņemot vērā to, ka Latvijā un Krievijā pastāv proporcionālā nodokļu likme un nodokļa aprēķināšanas kārtība lielā mērā ir līdzīga. Diplomdarba izstrādes gaitā ir secināts, ka abu augstākminēto valstu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumdošanas saturā pastāv vairākas atšķirības, taču aprēķina kārtība ir līdzīga. Algas nodokļu nasta atkarībā no valsts, algas līmeņa un apgādājamo skaita LR svārstās ap 40 45%, KF tā sastāda 25 35%, tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar Krieviju Latvijā, jo lielāku algu saņem darbinieks, jo lielāka ir viņa nodokļu nasta. Darbs sastāv no ievada, trim sadaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 66.lpp. datorsalikumā, darbā ir ietvertas 14 tabulas, 13 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 30 apraksta vienības.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 21:48:02