Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Juridisko pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a legal services company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta galvenais mērķis ir pilnveidot juridisko pakalpojuma uzņēmuma darbību, izvirzot un izstrādājot 3 dažādus projektus. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: Analītiskās daļas, kuru veido 6 apakšnodaļas un kurā ir analizēta uzņēmuma darbība, atklātas priekšrocības un trūkumi; Projektu aprēķinu daļas, kurā ir izstrādāti 3 projekti, kā pilnveidot uzņēmuma darbību; Tehnoloģiskās daļas, kurā ir izstrādāts peļņas modelis; Darba un dabas aizsardzības daļas, kurā ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma uzņēmumam un Grafiskās daļas, kuru veido grafiki un tabulas, kas atspoguļo darbā iegūtos rezultātus. Darba gaitā tika izstrādāts mājas lapas pilnveidošanas un datu bāzes izveides projekti, veikts mikrouzņēmuma nodokļa ieviešanas ekonomiskais pamatojums. Projektu pamatdati ir uzņēmuma nepublicētie materiāli un gada pārskati, kā arī interneta resursi. Galvenie secinājumi un rezultāti: ja uzņēmums savā darbībā neko nemaina, visticamāk uzņēmums peļņu nenesīs; pilnveidot darbību un uzlabot peļņas rādītājus var arī ar vienkāršiem paņēmieniem, kuri neprasa lielus ieguldījumus; svarīgi ir pārdomāt mārketinga stratēģiju, visa veida reklāmas un publicitāte ļoti ietekmē potenciālos klientus. Diplomprojekta apjoms ir 75 lapas, tajā ir 64 tabulas un 15 attēli, 4 pielikumi, Grafiskā daļa sastāv no 18 lapām. Diplomprojekta bibliogrāfisko sarakstu veido 57 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Juridiskie pakalpojumi, darbības pilnveidošana, mikrouzņēmums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Legal service, to improve economic activities, micro-enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 13:36:47