Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana uzņēmumā „ABC” "
Nosaukums angļu valodā "Quality System Implementation „ABC” Company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
Recenzents M.sc.TQM Raimonda Liepiņa
Anotācija Bakalaura darba temats ir Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana uzņēmumā ABC. Darba pirmajā daļā un tās apakšnodaļās tiek apskati teorētiskie aspekti. Tiek noteikts kas ir kvalitātes vadības sistēma, tās veidi, būtība, nepieciešamība, mērķi, uzdevumi un kas to vada. Darba otrajā daļā tiek analizēts, kas ir nepieciešams, lai izveidot kvalitātes vadības sistēmas modelis uzņēmumā ABC. Uzņēmuma ABC kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija sastāv no kvalitātes politikas, kvalitātes rokasgrāmatas, procedūrām un veidlapām. Arī ir noteikti uzņēmuma procesi. Darba trešajā daļa tiek apskatīts, kā tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma un kad tā sāk darboties. Bija sastādīta tabula ar jautājumiem iekšējam auditam. Darba pēdējas daļās tiek apskatīti jautājumi par ārējo auditu un sertificēšanu, kā arī par kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu. Bakalaura darba izpētes rezultāti atspoguļoti darba secinājumos. Darba apjoms ir 79 lapaspuses. Sastāv no 5 daļām. Tajā ir 13 tabulas, 19 attēli un 6 pielikumi. Darbā tiek izmantota metodiskā literatūra, periodiskie preses izdevumi un uzņēmuma ABC iekšējie dokumenti.
Atslēgas vārdi Kvalitāte, vadības sistēmas, KVS, iekšējais audits, standarts, ISO, politika, mērķis, klients.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system,Standard, ISO, policy, objective, customer.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 12:21:02