Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ēku energoefektivitātes projektu novērtējums Ventspilī"
Nosaukums angļu valodā "Project assessment of building energy efficiency in Ventspils"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Blumberga
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Energoefektivitātes projektu novērtējums Ventspilī" un tā autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vides zinātnes studiju programmas maģistrantūras students Ivo Šēners, darba vadītāja ir profesore Dr.Sc.Ing. Andra Blumberga. Darba mērķis ir izvērtēt situāciju ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā un veicot datu analīzi par jau realizētajiem projektiem, gūt priekšstatu par to, cik lielā mērā faktiski tiek panākti energoefektivitātes rādītāji, sniedzot priekšlikumus uzlabojumiem. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, starp galvenajiem uzdevumiem teorētiskajā daļā ietilpst ēku energoefektivitātes projektu novērtēšanas metožu apzināšana pasaulē, atbilstošās politikas un likumdošanas apskats Latvijā. Tāpat nepieciešams apzināt Latvijā veiktos pētījumus par ieviestajiem ēku energoefektivitātes projektiem un noteikt galvenos cēloņus, kāpēc netiek sasniegts plānotais ietaupījums. Praktiskās daļas galvenie uzdevumi ietver izejas datu savākšanu un analizēšanu par konkrētām ēkām, sniedzot attiecīgo ēku tehnisko raksturojumu, lai noteiktu faktisko enerģijas patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Darbs iedalās divās lielās daļās – literatūras apskatā un praktiskajā daļā. Literatūras apskatā ietilpst nodaļas par ēku energoefektivitātes projektu monitoringu un novērtēšanas metodes pasaulē, par ēku energoefektivitātes politiku un likumdošanu Latvijā, par ēku energoefektivitātes pasākumiem un tehniski ekonomiskajiem aspektiem un metodēm, par Latvijā veiktajiem pētījumiem attiecībā uz ieviestajiem ēku energoefektivitātes projektiem un par cēloņiem, kāpēc netiek sasniegts plānotais ietaupījums. Praktiskajā daļā ietilpst nodaļas par izejas datu avotiem un analizējamo ēku sarakstu, par ēku tehnisko raksturojumu, par ēkās veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un noslēdzošā nodaļa par datu analīzi, kurā savukārt ietilpst siltumenerģijas patēriņa noteikšana pirms un pēc energoefektivitātes pasākumiem. Darba apjoms ir 93 lapaspuses (neskaitot pielikumus) – kopā 39 attēli, 13 tabulas un 5 pielikumi uz 57 lapām. Kopumā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, ēku siltināšana, energoefektivitātes projektu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, energy efficiency of buildings, analysis of energy efficiency projects
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 16:01:15