Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darbaspēka migrācija un tās ietekme uz tautsaimniecību”
Nosaukums angļu valodā „Labour force migration and its impact on national economy”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. J. Saulītis
Recenzents Dr.oec.L. Ādamsone
Anotācija Maģistra darba autore: Inga Voroncova Maģistra darba nosaukums: Darbaspēka migrācija un tās ietekme uz tautsaimniecību Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Juris Saulītis, profesors, Dr.oec. Maģistra darba sastāvs: maģistra darba apjoms ir 95 lappuses, kas iekļauj sevī 1 tabulu, 30 attēlus. Maģistra darbā tiek izmantoti informācijas 56 avoti, 1 pielikums. Maģistra darba struktūra: maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba pētījuma objekts: Migrācija Latvijā. Maģistra darba pētījuma priekšmets: Migrācijas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Maģistra darba mērķis: Izpētīt Latvijas darbaspēka migrācijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Maģistra darba metodes: Pētījuma izstrādāšanai tika izmantotas ekonomiskās analīzes un statistiskās analīzes metode, kā arī grafiskā, salīdzināšanas un grupēšanas metode. Darba pirmajā nodaļā ir dots darbaspēka migrācijas un tās ietekmes uz tautsaimniecību teorētiskais raksturojums. Ir sniegts ieskats migrācijas pamatrādītāju raksturošanā un aplūkotas problēmas saistībā ar darbaspēka migrācijas procesu. Otrajā nodaļā tiek analizēti darbaspēka migrācijas procesi Latvijā, kā arī to ietekme uz darba tirgu, demogrāfisko situāciju un tautsaimniecību Latvijā. Trešajā nodaļā tika apskatīts migrācijas juridiskais, politiskais un ekonomiskais ietvars un tiek piedāvāti veicamie pasākumi darbaspēka saglabāšanai un atgriešanai. Darba rezultāti liecina par to, ka Latvijas kvalificētais darbaspēks aizplūst, meklējot augstāku darba samaksu un sociālu atbalstu ārzemēs, un tas apdraud valsts konkurētspēju nākotnē. Maģistra darbs ir noderīgs augstskolu studentiem, pasniedzējiem un ekonomistiem-pētniekiem.
Atslēgas vārdi dasrbaspēks, migrācija, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā labour force, migration, national economy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 11:36:03