Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of a Construction Company Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.D.Ādmīdiņš
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts. Diplomdarbs sastāv no piecām daļām: Analītiskā daļa, kurā ir apskatīts uzņēmuma finansiālie aspekti, tā gada pārskati vairāku gadu periodā, uzņēmuma likviditāte un rentabilitāte, Projekta aprēķinu daļa, kurā ir izvirzīti trīs projekti uzņēmuma attīstībai: pirmais debitoru politikas optimizācijas plāns, otrais - investīciju piesaiste pamatlīdzekļu iegādei, trešais jaunu segmentu apgūšana sadarbībā ar interjera dizaineri, Tehnoloģiskā daļa uzņēmuma mājaslapas izveide, un Grafiskā daļa. Diplomdarba uzdevums ir izstrādāt būvuzņēmuma attīstības plānu, lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli un paplašinātu uzņēmuma saimniecisko darbību. Izpētot uzņēmumu autore konstatē, ka uzņēmumā SIA EBC pastāv vairāki faktori, kas kavē uzņēmuma turpmāko attīstību. Viens no galvenajiem faktoriem ir vājā debitoru politika, nākamais faktors ir ierobežotā tehnoloģiskā bāze un uzņēmuma mazā atpazīstamība plašākam sabiedrības lokam. Diplomdarbs sastāv no 64.lpp, 17 tabulas, 38 attēliem un pielikumiem. Biblogrāfisko avotu skaits 22.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of a Construction Company Development
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 16:30:22