Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Inovatīva pakalpojuma ieviešanas efektivitāte medicīnas iestādē”
Nosaukums angļu valodā „Efficiency of launching innovative services in a health institution”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Bakalaura darba autore ir Baiba Antonova. Bakalaura darba nosaukums ir „Inovatīva pakalpojuma ieviešanas efektivitāte medicīnas iestādē”. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 48 lpp. Darbā ir izveidotas 8 tabulas, 1 attēls; izmantoti 23 literatūras avoti. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un analītiskās daļas. Teorētiskajā daļā izpētīti dažādi literatūras avoti par inovāciju būtību un veidiem, to finansēšanas iespējām un riskiem, kā arī tiek analizēta inovāciju vide medicīnā. Analītiskajā daļā ir īss uzņēmuma raksturojums, tirgus analīze, veikts investīciju projekta finanšu aprēķins, kā arī izanalizētas medicīniskā, sociālā un ekonomiskā efektivitāte un apskatīta digitālās rentgendiagnostikas iekārtas faktiskā jauda. Darbā tika izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, mācību literatūra, materiāli no veselības un finanšu ministriju mājas lapām, aktuālā informācija internetā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi inovatīvs pakalpojums, ieviešanas efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā innovative services, efficiency of launching
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 22:36:18