Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas kredītpolitikas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Credit policy improvement project for a commercial bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec. A.Greitāns
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir Komercbankas kredītpolitikas pilnveidošanas projekts. Darbā apskatīta Swedbank Grupas banka Swedbank AS, kura Latvijā darbojas kopš 1992. gada un sniedz pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, piedāvājot kreditēšanas pakalpojumus, norēķinu kartes, veikt noguldījumus, izmantot internetbankas pakalpojumus, kā arī citus produktus un pakalpojumus klientu ērtībām. Analizējot bankas finanšu rādītājus, tiek konstatēta galvenā problēma, ka banka divus gadus pēc kārtas darbojas ar zaudējumiem, tādēļ darba autors piedāvā trīs pasākumus to risināšanai un tie ir: aizdevumu izsniegšanas sistēmas pilnveidošana, debitoru pārstrukturēšana un kredītrisku novēršanas pasākumu ievērošana. Diplomprojekts sastāv no: analītiskās daļas; projekta aprēķinu daļas; tehnoloģiskās daļas; darba aizsardzības daļas; grafiskās daļas. Diplomprojektu izstrādājot, tā beigās tiek veikts secinājums, ka banka 2010. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem un tai ir lieli uzkrājumi nedrošiem parādiem, kas nozīmē, ka jāveic noteiktas darbības, lai samazinātu uzkrājumus nedrošiem parādiem un 2011. gadā gūtu peļņu. Lai novērstu kredītriskus bankā izsniedzot gan jaunos aizdevumus, gan pārstrukturējot esošos, nepieciešama individuāla pieeja katram klientam, piedāvājot tādus nosacījumus, kā rezultātā klients spēs pildīt savas uzņemtās saistības. Šis diplomprojekts sastāv no 81 lappuses, 29 tabulām un 15 attēliem.
Atslēgas vārdi Kredītpolitika, komercbanka, aizdevumu sistēma, kredītriski
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit policy, commercial bank, lending system, credit risks,
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 23:14:08