Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection Process in a Production Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.psych. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta autore: Evita Spridzāne Diplomprojekta vadītājs: G. Maurāne, Mg.biol.,prakt.doc. Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 59 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 21 attēls un 4 formulas; darbam pievienoti 12 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par ražošanas uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti par tēmām personāla atlases kritēriju noteikšana, personāla meklēšanas metožu izvēle, personāla atlases procesa pilnveidošana. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma personāla uzskaites datorprogramma HRB, kā arī MS Office Word un Excel programmu pielietojums personāla vadībā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizētas darba aizsardzības ievadapmācības(ievadinstruktāža) un sākotnējās apmācības. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Spridzāne, E. Ražošanas uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs:Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla atlases pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Personnel Selection Process
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 19:35:01