Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Enerģijas pašpietiekama ēka Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Building with self sufficient energy in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Kamenders
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Enerģijas pašpietiekama ēka Latvijā autore ir Lelde Laiviņa. Šis darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā studiju programmas Vides zinātne ietvaros. Darba mērķis ir atrast un definēt vispiemērotāko nulles enerģijas ēkas koncepciju Latvijā jaunbūvēm, kā arī esošām ēkām renovācijas gadījumā. Darba uzdevums ir definēt iespējamos nulles enerģijas ēkas tehniskos parametrus, ar reālu ēku palīdzību demonstrēt izstrādāto koncepciju. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, divām galvenajām daļām: literatūras apskata un praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā ir aplūkoti likumdošanas aspekti Latvijā un Eiropas savienībā, izpētīta zema enerģijas patēriņa ēku ietekme uz vidi, apskatītas dažādas nulles enerģijas ēkas definīcijas interpretācijas, citu dalībvalstu izvirzītie mērķi un stratēģijas koncepta sasniegšanai. Aplūkoti nulles vai gandrīz nulles enerģijas ēku piemēri valstīs ar līdzīgu klimatu kā Latvijā. Aprakstīts Latvijas esošais dzīvojamais fonds, renovācijas apjomi un efektivitāte, aprakstītas iespējas decentralizētai enerģijas ražošanai ēkā. Savukārt, otrajā daļā ir izvēlētas konkrētas ēkas teorētiska koncepta piemēra izstrādei, definēti ļoti zema patēriņa ēkas tehniskie parametri Latvijā, izpētītas iespējas saražot elektroenerģiju ēkās, veikti aprēķini izvēlētajiem piemēriem. Darbs sastāv no 61 lapaspuses, darbā ir 11 tabulas, 22 attēli, ir izmantoti 85 literatūras avoti, darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Enerģijas pašpietiekama ēka, nulles enerģijas ēka, gandrīz nulles enerģijas ēka, energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Zero energy building, nearly zero energy building, energy efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 17:03:48