Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas pilnveidošanas problēmu analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Centra rajona klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement and Analysis of the Problems of the System of Mandatory State Social Insurance Contributions at the State Revenue Service Tax Board in Riga’s Centre Region Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents I.Bahanovska, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba tēma ir Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas pilnveidošanas problēmu analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Centra rajona klientu apkalpošanas centrā. Galvenokārt diplomdarba ietvaros autore uzmanību un izpēti velta vienai no administrēšanas galvenajiem pienākumiem iekasēšanai, kas ir pētījuma priekšmets. Diplomdarba pētījuma objekts ir valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas process, tā norise un galveno problēmu iezīmēšana. Diplomdarbā tiek veikta konkrētas problēmas vājāko punktu iezīmēšana, kā arī analizēti ārējie un iekšējie ietekmes faktori, kas rada nopietnas problēmas sociālo iemaksu administrēšanas un iekasēšanas procesā. Darba mērķis ir atrast konkrētus un reāli izpildāmus uzdevumus, lai varētu maksimāli stabilizēt un uzlabot sociālā budžeta stāvokli, kā arī sadarbības sekmēšana ar galveno mērķa auditoriju nodokļu maksātāju, viņa iesaisti un motivēšanu. Lai sasniegtu augstāk minēto mērķi, darba autores uzdevumi ir, analizējot teorētisko bāzi, pievērst uzmanību vienai no būtiskākajām administrēšanas funkcijām iekasēšanai. Ar zinātniskās literatūras un datu analīzes palīdzību, izmantojot ekonomiskās, finanšu, statistiskās un grafiskās analīzes metodes, uzrādīt nopietnākos iekšējos un ārējos nodokļu iekasēšanas sistēmas trūkumus. Novērtēt valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanu un pasākumu veikšanu cīņā ar algām aploksnēs Valsts Ieņēmumu dienestā. Rast noteiktus risinājumus galvenajām nodokļu iekasēšanas problēmām un iedalīt tos lokāli risināmos un globāli risināmos jautājumos. Sniegt secinājumus un priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas pilnveidošanai. Diplomdarbs strukturāli sadalīts trīs pamata sadaļās. Pirmā sadaļa sevī ietver teorētisko, zinātniskās literatūras un aktualitātes pamatojumu, kur tiek apskatīta nodokļu vispārēja būtība un to administrēšanas funkcijas, valsts iestādes, kuras saistās ar VSAOI kā arī sociālo iemaksu mehānismu un tā problēmu iezīmēšana. Otrajā sadaļā tiek iezīmētas un analizētas pētāmās problēmas, vērtēta situācija gan no pozitīvas, gan negatīvas puses, kur autore pēta VSAOI galvenos ārējos un iekšējos faktorus, kā arī salīdzināta situācija ar ES. Trešā sadaļa ir darba autores zinātniski praktiskais darbs, kas veltīts situācijas uzlabošanas un problēmu novēršanai, kur tiek apskatīti sociālas apdrošināšanas pilnveidošanas globālie un lokālie uzlabojumi. Diplomdarba izstrādes procesā autore iezīmē pamatotus secinājumus un no tiem izrietošus priekšlikumus kā momentānai izpildei, tā arī ilgtermiņa mērķu uzstādīšanai. Darba izstrādes gaitā izmantota zinātniskā literatūra ekonomikā, finansēs, nodokļos, kā arī VID publicētie un nepublicētie materiāli, internetā pieejamās publikācijas un pētījumi, oficiālās statistikas un ekonomiskās periodikas dati, prese. Diplomdarbā ir 74 lapaspuses, kas satur 5 tabulas un 17 attēlus. Darbā tiek izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Mandatory State Social Insurance Contributions
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:41:42