Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Pašvaldības iestādes personāla atlases un apmācības projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Selection and Training in a Municipality"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec. D.Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Inna Grozova Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lektore Mg. oec., Bc. psych. Diplomprojekta temats: „Pašvaldības iestādes personāla atlases un apmācības projekts”. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 20 tabulas, 18 attēli un 4 formulas; darbam pievienoti 25 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī Ogres novada pašvaldības nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika analizēta iestāde kopumā, tā darbība un vēsture. Lai gūtu vispārēju priekšstatu par iestādi, tika izpētīta iestādes organizatoriskā struktūra un personāla vadības vieta tajā. Tika analizēts personāla skaits, sastāvs un mainība pēdējo 3 gadu laikā, izpētīts un novērtēts iestādes personāla atlases un apmācības process un atklātas galvenās problēmas un to cēloņi. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts kvalifikācijas prasību un personāla atlases kritēriju izstrādāšanas projekts, personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts un personāla apmācības procesa secības pilnveidošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts pašvaldības personāla lietvedības datorprogrammu pielietojums un izstrādāti priekšlikumi, lai pilnveidotu darbu ar datorprogrammām. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma iestādē un tika izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu darba aizsardzības sistēmu iestādē. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grozovas, I. Pašvaldības iestādes personāla atlases un apmācības projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 70. lpp.
Atslēgas vārdi "Pašvaldības iestādes personāla atlases un apmācības projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "The Project of Personnel Selection and Training in a Municipality"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 22:28:13