Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Efektīva loģistikas procesa organizēšana un pilnveidošana būvniecības uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Organisation and Improvement of Efficient Logistics Process in Construction Companies of Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents Doc. V.Skribans
Anotācija ANOTĀCIJA Kristīnas Surnas darbam Efektīva loģistikas procesa organizēšana un pilnveidošana būvniecības uzņēmumos Latvijā maģistra profesionālā grāda Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana specializācijas virziena Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir izveidot loģistikas sistēmu būvniecības uzņēmumā, balstoties uz loģistikas vadības literatūras atziņām un izvērtējot uzņēmuma reālās iespējas un vajadzības. Maģistra darbam izvirzītie uzdevumi - raksturot būvniecības nozares attīstības specifiku un tendences Latvijā; analizēt būvniecības ietekmējošos faktoru un izvērtēt iespējamos riskus būvniecībā; raksturot loģistikas pamatfunkcijas un pamatprocesus; analizēt loģistikas funkcijas un procesu sadales mehānismus būvniecības nozarē; raksturot būvniecības uzņēmuma SIA Selva Būve darbību un ekonomiskos rādītājus; izstrādāt būvniecības uzņēmuma loģistikas vadības pilnveidošanas plānu; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus loģistikas procesu pilnveidošanai ar būvniecību saistītos uzņēmumos. Maģistra darba normatīvā bāze - darba izstrādē izmantota zinātniskā literatūra gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodās, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētā informācija, būvniecības un uzņēmējdarbības normatīvā aktu bāze. Maģistra darba pirmajā daļā ir definētas būvniecības nozares tendences, ietekmējošie faktori, valsts pamatnostādne, kā arī vispārējie mārketinga un klientu prasību apmierināšanas momenti. Maģistra otrajā daļā Autore analizējusi būvniecības projektu vadības sistēmu un ar to saistīto loģistikas procesu mijiedarbību. Raksturota un analizēta materiālo plūsmu organizēšana, kas ietver materiālu iepirkumu un piegādes mehānismu. Analizēti piegāžu izvēles kritēriji un kontroles sistēma. Maģistra darba trešajā daļā ir analizēts konkrēts uzņēmums SIA SELVA BŪVE. Veikta uzņēmuma SVID analīze, Aprakstīta iepirkumu un loģistikas procesu nodrošināšanas kārtība un procedūras. Uzņēmumā veikta aptauja, kā rezultātā izdarīti secinājumi un veikti uzlabojumi. Balstoties uz konkrētiem datiem izstrādāta iepirkumu un loģistikas nodaļas procesu stratēģija un veikta ekonomiskā analīze, kura var tikt izmantota jebkurā būvniecības uzņēmumā. Darbā ir 3 nodaļas, 95 lpp., 48 attēls, 15 tabulas, 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 3 pielikumi uz 3 lpp.
Atslēgas vārdi Būvniecība, loģistika, materiālu plūsma, iepirkumu plānošana, piegāžu organizēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction, logistics, material flow, procurement planning, organization of supplies.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2011 17:36:04