Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ekodizaina pamatprincipu izstrāde iekštelpu materiālu izvēlei"
Nosaukums angļu valodā "Eco-design principles for interior materials"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Rēpele
Recenzents J.Simanovska
Anotācija Bakalaura darba Ekodizaina pamatprincipu izstrāde iekštelpu materiālu izvēlei autore ir Kate Visocka. Šis darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā studiju programmas Vides zinātne ietvaros. Darba mērķis ir izstrādāt ekodizaina pamatprincipus iekštelpu materiālu izvēlei, lai tos varētu izmantot publisko iepirkumu konkursos un ar to palīdzību uzlabot pašvaldības iestāžu un citu ieinteresēto grupu informētību par videi draudzīgu iekštelpu materiālu izvēles kritērijiem, kas veicinātu ilgtspējīgu interjeru būvniecību, līdz ar to samazinot iekštelpu apdares materiālu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi. Pirmajā daļā ir apkopoti likumdošanas akti, kas regulē būvniecības nozari Latvijā, aprakstīti Latvijas būvniecības prakses piemēri un salīdzināti ar citu Eiropas valstu piemēriem. Aprakstīti arī ekomarķējumi, kurus izmantot materiālu vadlīniju un pamatprincipu izstrādē. Otrajā daļā apkopota informācija par iekštelpu materiāliem un to īpašībām. Tie iedalīti 3 grupās un sagrupēti 15 tabulās, kuras veidotas, lai atvieglotu materiālu izvēli vadlīniju lietotājiem. Katrai no trim grupām izveidoti vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem iespējams materiālus salīdzināt savā starpā un izvēlēties būvprojektam piemērotāko materiālu. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, divām galvenajām daļām: literatūras apskata un praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Darbs sastāv no 62 lapaspusēm, darbā ir 17 tabulas, 13 attēli, ir izmantoti 46 literatūras avoti, darbam ir 10 pielikumi
Atslēgas vārdi iekštelpu materiāli; vadlīnijas; ekodizains; materiālu izvēle
Atslēgas vārdi angļu valodā Eco-design; principles; indoor materials; choice of interior materials
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 08:24:25