Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Muitas politikas ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību Eiropas Savienības apstākļos"
Nosaukums angļu valodā „Impact of customs policy on Latvian foreign trade in the European Union”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt. doc. A.Čevers
Recenzents Dr.oec., profesore M.Šenfelde
Anotācija Maģistra darbā aplūkota muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā, tās kompetencē esošie tirdzniecības veicināšanas paņēmieni, kā arī tuvākajā nākotnē sagaidāmās tendences tirdzniecības veicināšanas jomā. Darba tēma ir aktuāla, jo ārējā tirdzniecība ir ļoti svarīga katras valsts ekonomikas sastāvdaļa, savukārt muitas dienests ir tā institūcija, kas nodrošina starptautisko preču apriti atbilstoši tiesību aktos noteiktajam. Darba mērķis ir novērtēt muitas politikas ietekmi uz Latvijas ārējo tirdzniecību Eiropas Savienības apstākļos. Mērķa sasniegšanai veikti sekojoši uzdevumi: • aplūkoti iespējamie tirdzniecības politikas un muitas politikas veidi un darbības virzieni; • izpētīta muitas politikas un tirdzniecības politikas mijiedarbība Eiropas Savienības, Pasaules Tirdzniecības organizācijas un Pasaules Muitas organizācijas ietvaros; • noskaidroti Latvijas ieguvumi un zaudējumi ārējās tirdzniecības jomā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā; • pamatota muitas nozīme ārējās tirdzniecības regulēšanā; • izdarīti secinājumi, kas radušies darba izstrādes procesā, kā arī izvirzīti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai un turpmākai darbībai. Darbs sastāv no trīs daļām: 1. Ārējā tirdzniecība 2. Muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā 3. Eiropas Savienības tirdzniecības un muitas politika Pirmajā daļā sniegta informācija par starptautisko ekonomisko attiecību attīstību, teorētisko bāzi, iespējamiem ārējās tirdzniecības darbības virzieniem, kā arī praksē izmantojamiem ārējās tirdzniecības regulēšanas mehānismiem. Darba otrajā daļā analizēta muitas politikas nozīme starptautiskās tirdzniecības regulēšanā, Pasaules Muitas organizācijas ieguldījums starptautiskās tirdzniecības veicināšanā, kā arī aplūkotas muitas funkcijas un Latvijas muitas īstenotie pasākumi tirdzniecības veicināšanai. Maģistra darba trešajā daļā raksturota muitas un tirdzniecības politika, ņemot vērā Eiropas Savienības integrāciju un mūsdienu tendences gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē, kā arī analizēta Latvijas ārējā tirdzniecība Eiropas Savienības integrācijas ietvaros. Darba beigās izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, balstoties uz iepriekšējās daļās aprakstīto un analizēto informāciju. Visas daļas pēc apjoma un pētījuma dziļuma nav līdzvērtīgas. To noteica gan agrākie pētījumi, gan jautājuma īpašā aktualitāte Latvijai un pasaulei. Diplomdarbā ir 104 lappuses, ietverot 6 tabulas un 14 attēlus. Tika izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi muita, muitas politika, ārējā tirdzniecība, starptautiskā preču aprite, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, customs policy, foreign trade, European Union, World Trade organization
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 12:58:34