Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Asfalta seguma ieklāšanas procesa tehnoloģiju izpēte” („Autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs posma 36.60 – 39.60 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Investigation of Asphalt Paving Process Technologies” („Reconstruction of Road P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs Section 36.60 – 39.60 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs inž. M.Zaumanis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Asfalta seguma iekāšanas procesa tehnoloģiju izpēte". Autors savā darbā apskata asfalta seguma tipus un nosacījumus to veiksmīgai un kvalitatīvai ieklāšanai. Darbā tiek apskatīta ieklāšanas darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un ieklāšanas process, kā arī apkopota Latvijā esošo uzņēmumum izmantotā tehnika ieklāšanas darbu veikšanai. Tiek apskatīta asfalta ieklājēja uzbūve, tā funkcijas un pielietojums dažādu būvdarbu veikšanā. Autors veica pētījumu par asfalta ieklāšanas procesu, tā atbilstību Latvijas normatīvajiem dokumetiem. Pētījumā tika analizēti tilta brauktuvē radušies jaunieklātā seguma defekti. Ieklāšanas tehnoloģijas ir ļoti svarīgs aspekts asfalta ieklāšanas procesā, jo no to precīzas un pilnvērtīgas pielietošanas ir atkarīga asfalta ieklāšanas kvalitāte un darba ražīgums. Lai to paveiktu, bija nepieciešams analizēt tehniskās un normatīvās literatūras avotus, kā arī tika izmantotas iepriekš iegūtas zināšanas, strādājot praksē pie asfalta ieklāšanas darbu veikšanas. Autors darba beigās apkopo secinājumus asfalta tehnoloģiju efektīvākai pielietošanai. Inženierprojekts „Autoceļa P33 Ērgļi- Jaunpiebalga- Saliņkrogs posma 36.60 - 39.60 km. rekonstrukcijas projekts" izstrādāts izstrādāts 1. šķiras lauku ceļam P33 Ērgļi- Jaunpiebalga-Saliņkrogs posma 36.60 - 39.60 km. Rekonstruējamā autoceļa posms visā garumā izvietots Ērgļu un Jaunpiebalgas novadu administratīvās teritorijas robežās. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 3.00 km. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot ceļa trases, lai varētu nodrošinātu drošu un ērtu satiksmi. Paredzēts veikt grants seguma nomaiņu uz asfaltbetona segumu. Ceļa rekonstrukcija dos iespēju ceļu satiksmes dalībniekiem ērtāku, ātrāku un auto transportam saudzīgāku pārvietošanos. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 134 lapaspuses: •Rasējumi - 6 (uz 12 lapām); •Tabulas - 27; •Attēli - 40; •Izmantotie literatūras avoti - 36.
Atslēgas vārdi Asfalta seguma ieklāšanas procesa tehnoloģiju izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā Investigation of Asphalt Paving Process Technologies
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:47:52